BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

 

Türk Borçlar Kanunu madde 285’e göre Bağışlama Sözleşmesi; bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, mal varlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırmada bulunmayı üstlendiği bir sözleşmedir. Edinilmemiş bir haktan feragat etmek veya mirası reddetmek, bağışlama değildir. Bağışlama sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olup tarafların birbirlerine uygun irade beyanları ile kurulur. Bağışlama karşılıksız bir kazandırmadır, bağışlama sözleşmesinin ve bununla yapılan kazandırmanın amacı sadece bağışlananı zen­ginleştirmektir.


Bağışlama Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir?

-   Bağışlama sözleşmesinin geçerliliği kural olarak yazılı şekil şartına bağlıdır. Yazılı sözleşmede tarafların isimleri, bağışlama konusu ve bağışlayanın karşılıksız kazandırmada bulunma iradesi bulunmalıdır.

-    Menkuller ve alacakların bağışlama sözleşmeleri için adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir.

-   Gayrimenkul ve ayni haklara ilişkin bağışlama sözleşmelerinin ise resmi şekilde yapılması şarttır.


Bağışlama Sözleşmesini Kimler Yapabilir?

-  Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mallarının idaresi usulünden ve mirasçılık hakkından doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama sözleşmesi yapabilirler.

-   Küçük ve kısıtlılar kanunî temsilcilerinin rızasıyla sadece önemsiz bağışlamada bulunabilirler.

-  Bağışlamayı takip eden bir yıl içinde, bağışlayanın savurganlığı nedeniyle kısıtlanmasına karar verilmesi halinde, onun yaptığı bağışlama mahkeme tarafından iptal yaptırımına tabidir.


Bağışlamayı Kimler Kabul Edebilir?

-   Bağışlamayı kabul için, bağışlananın ayırt etme gücüne sahip olması yeterli olup tam ehliyetli olması şart değildir. Ancak bağışlananın yasal temsilcisi, tam ehliyetli olmayan kişinin bağışlamayı kabulünü yasaklar veya bağışlanılan şeyin geri verilmesini belirtirse, bağışlama ortadan kalkar. Ayırt etme gücünden yoksun kişiler, bağışlama sözleşmesi kuramazlar.


Bağışlama Konusu Neler Olabilir?

-   Bağışlamanın konusu bir kazandırma olup, bununla bağışlayanın malvarlığına dahil bir değer bağışlananın malvarlığına girer.

-     Başkasına devredilebilen her türlü mameleki değer bağışlamaya konu teşkil edebilir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp