DOĞUM TARİHİ DEĞİŞTİRME / YAŞ DÜZELTME DAVASI NASIL AÇILIR?

DOĞUM TARİHİ DEĞİŞTİRME / YAŞ DÜZELTME  DAVASI NASIL AÇILIR?

Yaş düzeltme davası kişinin istediği zaman herhangi bir nedenle açabileceği bir dava değildir. Yaş düzeltme davaları genellikle askerlik, emeklilik, memur olma, sınava girme gibi sorunların giderilmesi amacıyla açılmaktadır.

Yaş tashihi de denilen yaş düzeltme, yaşı küçültme şeklinde olabileceği gibi yaşı büyütme şeklinde de olabilir. Nüfus kaydında yaşı yanlış yazılan kişiler Nüfus Kaydının Düzeltilmesi için Yaş Düzeltme Davası açabilirler.

 

Yaş düzeltme davasının çeşitli şartları vardır. Bunlar;

-Dış görünüş ile iddia edilen yaşın birbirine uygun olması,

-Doğum evinde ya da hastanede doğmamış olmak,

-Haklı bir sebebin bulunması,

-İddia edilen yaşta bir kardeşin bulunmaması (aynı anneden)’dır.

 

Yaş düzeltme davalarında davalı taraf nüfus kaydının yapıldığı Nüfus Müdürlüğüdür. Dava Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Yetkili mahkeme, davayı açan kişinin (talep edenin)  yerleşim yeri mahkemesidir.

Yaş düzeltme davası eskiden 1 kereye mahsus olmak üzere açılabilirken şu anda haklı sebeplerin olması şartıyla 2 kez açılabilmektedir. Yaş düzeltme davalarında her tür delile başvurulabilir. İlk derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesinin, yaş düzeltmeye ilişkin verdiği kararlar, istinaf kanun yoluna götürülebilir.

Yaş düzeltme davaları niteliği itibariyle kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kural olarak kişi tarafından kullanılması gerekir. Dolayısıyla vekil tarafından dava açılacak ise, davacının vekâletnamede özel olarak hangi hususlarda yetki verdiğini belirtmesi gerekir. Gerekli hallerde dava, Cumhuriyet Savcıları tarafından da açılabilir. Yaş düzeltme davalarında (yaşın küçültülmesi, büyütülmesi) herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.

Yaş düzeltme davaları genellikle 2 ila 4 ay sürmektedir. Ancak mahkemelerin iş yükü, yoğunluğu veya kemik yaşı tespitine başvurulması hallerinde bu süreç en fazla 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp