GÜMRÜKTEN GEÇİRİLECEK EŞYA, PARA, KIYMETLİ MADEN VE İŞLENMEMİŞ ALTINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

GÜMRÜKTEN GEÇİRİLECEK EŞYA, PARA, KIYMETLİ MADEN VE İŞLENMEMİŞ ALTINA İLİŞKİN  BİLİNMESİ GEREKENLER

İlgili mevzuat doğrultusunda yurtdışından Türkiye’ye getirilecek, Türkiye’den de yabancı ülkeye götürülecek eşya ve paraya ilişkin kuralları gümrükte sıkıntı yaşamamak adına bilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda en öz haliyle bu makalede vergi muafiyetinden yararlanılacak eşyalar, hediye getirme, geçirilecek paranın limitine ilişkin genel kaidelerden bahsedilecektir.

a. Yolcu yanı hediyelik eşya muafiyeti; bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Euro’yu geçmeyen eşya15 yaşından küçük yolcular için ise 150 Euro’yu geçmeyen eşyanın gümrükten serbestçe geçirilmesi mümkündür.

b. Yolcu yanı kişisel eşya muafiyeti

Tüketim maddeleri olarak belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde belirtilen limitler dâhilinde getirilebilir. (Tüketim maddeleri: tütün, alkol, kozmetik ürünleri vb. )

c. Diğer eşya olarak belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir. ( elektronik eşya, müzik aleti vb. )

Bu tür eşyalara dair limitleri ve muhteviyatları öğrenmek için http://www.mfa.gov.tr/gumruk-formaliteleri.tr.mfa adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

d. Yolcu beraberinde getirilebilecek evcil hayvan ise mevzuat uyarınca “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır.

e. Yolcu yanı cep telefonu sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması koşuluyla 3 yıl içinde 1 adeti geçmemek üzere getirilebilir. Hediyelik eşya statüsünde cep telefonu getirmek mümkün değildir.

Mevzuatta belirtilen limitten fazla olması sebebiyle alıkonulacak eşya ve kıymetlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır.

Bu eşyalar için mal sahiplerine eşyanın teslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı belgesi verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı belgesi geri alınacaktır.

f. Gümrükten geçirilecek nakit paralar 25.000 TL’yi veya 10.000 Euro’yu aşması halinde beyana tabidir. Ayrıca 50.000 ABD Dolarını aşan tutarların Merkez Bankası’na bildirilmesi gerekmektedir.

g. Kıymetli maden, taş ve eşya getirilmesinde yolcular; beraberlerindeki, kendilerine ait, değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu gösterme şartına bağlanmıştır.

h. İşlenmemiş altının yurda getirilmesi için; miktarının en fazla 5 kilogram olması ve Gümrük İdaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

İlgili mevzuat doğrultusunda yurtdışından Türkiye’ye getirilecek, Türkiye’den de yabancı ülkeye götürülecek eşya ve paraya ilişkin kuralları gümrükte sıkıntı yaşamamak adına bilmek gerekmektedir. Bu doğrultuda en öz haliyle bu makalede vergi muafiyetinden yararlanılacak eşyalar, hediye getirme, geçirilecek paranın limitine ilişkin genel kaidelerden bahsedilecektir.

a. Yolcu yanı hediyelik eşya muafiyeti; bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Euro’yu geçmeyen eşya15 yaşından küçük yolcular için ise 150 Euro’yu geçmeyen eşyanın gümrükten serbestçe geçirilmesi mümkündür.

b. Yolcu yanı kişisel eşya muafiyeti

Tüketim maddeleri olarak belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde belirtilen limitler dâhilinde getirilebilir.(Tüketim maddeleri: tütün, alkol, kozmetik ürünleri vb. )

c. Diğer eşya olarak belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir. ( elektronik eşya, müzik aleti vb. )

Bu tür eşyalara dair limitleri ve muhteviyatları öğrenmek için http://www.mfa.gov.tr/gumruk-formaliteleri.tr.mfa adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

d. Yolcu beraberinde getirilebilecek evcil hayvan ise mevzuat uyarınca kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır.

e. Yolcu yanı cep telefonu sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması koşuluyla 2 yıl içinde 1 adeti geçmemek üzere getirilebilir. Hediyelik eşya statüsünde cep telefonu getirmek mümkün değildir.

Mevzuatta belirtilen limitten fazla olması sebebiyle alıkonulacak eşya
ve kıymetlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır.

Bu eşyalar için mal sahiplerine eşyanın teslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı belgesi verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı belgesi geri alınacaktır.

f. Gümrükten geçirilecek nakit paralar 25.000 TL’yi veya10.000 Euro’yu aşması halinde beyana tabidir. Ayrıca 50.000 ABD Dolarını aşan tutarların Merkez Bankası’na bildirilmesi gerekmektedir.

g. Kıymetli maden, taş ve eşya getirilmesinde yolcular; beraberlerindeki, kendilerine ait, değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu gösterme şartına bağlanmıştır.

h. İşlenmemiş altının yurda getirilmesi için; miktarının en fazla 5 kilogram olması ve Gümrük İdaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp