HASTA HAKLARI


Her bireyin bilmesi gereken hasta hakları ulusal bazda 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği’nde detaylı olarak düzenlenmiştir. Uluslararası platformda da hasta haklarına yönelik pek çok bildirge mevcuttur. Uluslararası anlamda hasta hakları konusunda düzenlenen ilk belge Lizbon’da imzalanan Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’dir.  Bunun yanı sıra Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam, 1994), Dünya Tabipler Birliğinin Gözden Geçirilmiş Bildirgesi (Bali, 1995), Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Roma, 2002) hasta haklarına ilişkin uluslararası diğer belgelerdir.

Hasta hakları Yönetmeliğinin 42. Maddesinde hasta haklarının ihlali halinde başvuru yolları belirtilmiş olup madde metni şu şekildedir; ‘’Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır.’’

Aynı zamanda hasta hakkı ihlaline maruz kalmanız halinde öncelikle; Hasta Hakları Birimlerine, SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) ’e, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)’e başvuruda bulunabilirsiniz. Sonuç alamamanız halinde tedavi olduğunuz kuruma göre tüketici veya idare mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

 

 Bilinmesi Gereken Temel Bazda Hasta Hakları İlkeleri

- Sağlık hizmetinden faydalanma,

- Bilgi isteme,

- Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,

- Personeli tanıma, seçme ve değiştirme,

- Tıbbi gerçeklere uygun teşhis, tedavi ve bakım,

- Kayıtları inceleme,

- Kayıtların düzeltilmesini isteme,

- Mahremiyete saygı gösterilmesi,

- Bilgilerin gizli tutulması,

- Hastanın Rızası ve İzin,

- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma ,

- Güvenliğin sağlanması,

- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma,

- İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret

- Refakatçi bulundurma,

- Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi,

- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp