MASKE TAKMAMA CEZASINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

MASKE TAKMAMA CEZASINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Koronavirüs süreci içerişinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından  farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.  Gelinen aşamada başta maske ve fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirler alınmaya, kısıtlanmalar uygulanmaya devam etmektedir.  Bu kapsamda kamuya açık alanlarda maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezası, kanunlarda yer verilen kabahatlerle ilgili olarak devletin idari birimleri tarafından kişilere verilen para cezalarıdır. Özetle idari para cezası kanunlarca belirlenen ihlallerin gerçekleştirilmesiyle verilmekte ve adli sicil kaydına işlenmemektedir. İdari para cezalarının kabahatler niteliğinde ki suçlara ilişkin verilen bir ceza olmasından ötürü kişilere sadece para cezası verilmekte, hapis cezası verilmemektedir. Ödenmemesi halinde idare tarafından icra takibi başlatılabilecektir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 09.11.2020 tarih ve 2020/4354 Esas ve 2020/14250 Karar sayılı ilamı ile; ‘’ 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesinde; bu Kanun'da yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak "maske takma tedbiri/yükümlülüğü", 1593 sayılı Kanun'da açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbire aykırı hareket edilmesi de bu Kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; "maske takma tedbirine aykırılık" eylemi nedeniyle 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesinin uygulanması mümkün görülmemiştir. (...) nitekim Yargıtay 19.Ceza Dairesi'nin 14/12/2020 tarih, 2020/5699 Esas ve 2020/19579 Karar sayılı ilamı ile Yargıtay 19.Ceza Dairesi'nin 14/12/2020 tarih, 2020/5700 Esas ve 2020/19580 Karar sayılı ilamının da bu yönde olduğu bilinmektedir.

Yargıtay tarafından verilen işbu karar ve emsal kararlar doğrultusunda, hakkınızda maske takma yükümlülüğüne uymadığınız gerekçesi ile idari para cezası verilmiş ve size tebliğ edilmiş ise en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hâkimliğine bizzat veya avukatınız aracılığıyla başvurarak itiraz edebilirsiniz. İdari para cezasına ilişkin süresinde itirazda bulunmamanız halinde kararın kesinleşeceğini de hatırlatmak isteriz.

Hem toplum sağlığı hem bireysel sağlığımızın korunması adına idare tarafından öngörülen; maske takma yükümlülüğü, sokağa çıkmama kısıtlaması gibi tedbirlere özenle uyulmasını tavsiye ederiz.  

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp