YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ASKERLİK İŞLEMLERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ASKERLİK İŞLEMLERİ

1982 Anayasa’sının ‘’Vatan hizmeti” başlıklı 72.maddesi gereğince vatan hizmeti, her Türk‘ün hak ve ödevidir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları şartları sağlaması halinde askerliklerini dövizli askerlik şeklinde yapabilecekleri gibi 35 yaşına kadar askerlik yapma ödevini erteleme hakkına sahiptir.


DÖVİZLİ ASKERLİK

Dövizli askerlik; yurt dışında yaşayan veya çalışan ya da gemi adamı statüsüne sahip vatandaşların başvurmaları ve belirlenen meblağı yatırmaları halinde askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına yarayan bir uygulamadır.

Dövizli Askerlikten Yararlanma şartları;

a) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan yabancı ülkelerde; çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatına sahip olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden Türk vatandaşlarından, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar,

b) Yurt dışında doğmuş, yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşlarından en az 3 yıl süre ile ikamet izni veren yabancı ülkede bulunanlar,

c) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan en az 3 yıl süre ile fiilen uyruğu oldukları yabancı ülkede bulunanlar yararlanabilir.

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alarak durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına başvuruları esnasında 7179 sayılı Kanun gereğince belirlenen dövizi veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri gerekmektedir. 30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

4.402,27 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlenmiştir. Dövizle askerlik ödeme işlemleri doğrudan konsolosluklarda tahsil edilmektedir.


ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ (TECİL)

Türk Vatandaşı olan kişilerin 20 yaşına girildiği zaman askerlik ertelemesinde bulunulması gerekmektedir. Ertelenmez ise yoklama kaçağı durumuna düşülecektir.

Askerlik erteleme şartları;

a) Yabancı ülkelerde çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunanların, (çalışma mecburiyeti yok)

b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde bulunanların,

c) Yabancı ülkelerde doğup süresiz ikamet iznine sahip olarak izni veren yabancı ülkede ikamet edenlerin,

d) Uyruğu olduğu yabancı ülkede ikamet eden çoklu vatandaşlık hakkına sahip olanların durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına başvurmaları halinde bunların her türlü askerlik işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilmektedir. 7179 sayılı kanunun yürürlüğe girmeden önce askerlik ertelemesi için başvuruda bulunanların askerlik ertelemesi 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadardır.


YOKLAMA KAÇAĞI

Yurt dışında ikamet edip askerlik ertelemesini yaptırmamış yükümlülerden, Türkiye’de yoklama kaçağı veya bakaya olarak yurt içinde aranırken askerlik şubelerine teslim edilen veya kendiliğinden müracaat edenlerin, yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olduklarının pasaport, oturma veya çalışma izin belgesi, yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ya da konsoloslukları aracılığı ile kanıtlanmasının ardından askerlik işlemleri 1 defaya mahsus 3 ay süreyle geçici olarak ertelenebilmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp