ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR?

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR?


Araç değer kaybı bir aracın kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkına karşılık gelen kayba denilmektedir. Bu zararın tazmini için de süresi içinde sigorta şirketine başvurulması gerekmektedir. Bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu (KTK) gereğince;

Karşı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) sigortacısından, bilinen adıyla trafik sigortasından, talep edilmesi halinde sigorta şirketleri sorumlu oldukları üst limit dâhilinde zarardan sorumludur. Aşan kısım yönünden ise eğer varsa;

 


-          İhtiyari mali mesuliyet sigortacısı,

-          İşleten sıfatından dolayı araç maliki,

-          Kazaya neden olan araç sürücüsü (o an kullanan kişi) sorumlu tutulur.

 

İşleten sıfatıyla sorumlu tutulabilecek olan kişilere baktığımızda ise KTK’ya göre motorlu araçların işletmesiyle dolaylı olarak ilişiği bulunan bazı kişiler de doğrudan işleten konumunda olmamalarına karşın, işleten gibi sorumlu sayılmışlardır. Bu kapsam sorumlu olanlar ise;

 

-          Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar,

-          Yarış düzenleyicileri,

-          Devlet ve kamu kurumları,

-          Motorlu aracı çalan veya gasp eden kişilerdir.

 

Bunlar müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kişi, zararını bu kişilerden de isteme hakkına sahiptir. Ancak araç sürücüsü veya araç maliki bu bedeli ödemek zorunda kalırsa kendi sigorta poliçelerine başvurup rücu edebilir.

 

DEĞER KAYBI HESABINDA DİKKATE ALINAN KRİTERLER NELERDİR?

 

Aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, aracın kazadan önceki piyasa değeri ile kazadan sonraki piyasa değeri, onarımın yetkili serviste mi özel serviste mi yapıldığı, hasarlı parça üzerinde yapılan işlemin kapsamı, hasar gören parçaların niteliği ve sayısı, aracın hususi mi ticari mi olduğu ve hatta trafiğe çıkış tarihi, araçtaki değer kaybı hesaplamasında dikkate alınır. 1 Nisan 2020’den sonra aracın kullanılmışlık düzeyi, hasar boyutu, rayiç değeri, aracın KDV bedeli dâhil onarım bedeli de hesaplamanın içine hasar boyutu katsayısı olarak eklenmiştir.

 

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Zarar görenin, ZMMS’da öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Sigorta şirketinin başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamaması halinde, zarar gören tarafından dava açabilir veya sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir. Sigorta tahkim komisyonuna gidebilmek için de öncesinde sigorta şirketine yazılı şekilde başvurmak zorunludur.

Sigorta şirketine istenen belgeler sunulduktan sonra, sigorta şirketi kendi içerisinde dosyayı inceleyip olumlu gördükleri takdirde 8 gün içinde zararı ödemekle yükümlüdür.

 

HANGİ DURUMLARDA DEĞER KAYBI İSTENMEZ? 

-          Tek taraflı kazalarda,

-          %100 kusurlu olan tarafın aracında oluşan zararlardan ötürü,

-          Aracın tamirinin ekonomik olmayacağı yönünde rapor oluşturulursa ve araç hakkında pert kararı verilirse,

-          Bir araç bir ya da birden fazla kazaya karışmış ise ve bu kazadan dolayı örneğin önceki kazada sağ ön kapı zarar görmüş ve tekrar meydana gelen kazada yine aynı yer zarar görmüşse,

 

Değer kaybı tazminatı talep edilemez. Bu durumlardan herhangi biri mevcutsa sigorta şirketlerine başvuru yapılmış olsa bile sigorta şirketlerince başvurular reddedilerek değer kaybı tazminatı ödenmemektedir.

 

ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? 

Türk Borçlar Kanunu 72. maddesi uyarınca tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Dolayısıyla zamanaşımına uğrayan trafik kazalarından meydana gelen değer kaybı, ilgili sigorta şirketinden talep edilemez. Bu süreler geçirilmeden sigorta şirketine başvurulması gerekmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp