BASİT YARGILAMA USULÜ

BASİT YARGILAMA USULÜ


Basit Yargılama Usulü, Ceza Muhakemesi sistemine 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.  Basit yargılama usulü kanunda açıkça düzenlenen suçlarla sınırlı olarak  iddianamenin kabulünden sonra mahkemenin takdirine bağlı olarak duruşma yapılmadan dosya üzerinde yürütülen, olağan yargılama usulünden daha hızlı ve basit bir ceza muhakemesi usulüdür.

Basit yargılama usulü, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 251. maddesinde düzenlenmiştir.

 

BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMA ŞARTLARI VE AŞAMALARI NELERDİR?

Basit yargılama usulünün uygulanabilmesi için öncelikle suç, Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren bir suç olmalı ve iddianame mahkeme tarafından kabul edilmelidir.

ü  Basit yargılama usulü, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabilir.

ü  Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. 

ü  Toplanması gereken belgeler var ise mahkemece ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir. Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra  başkaca araştırılacak bir hususun bulunmaması halinde duruşma yapılmadan ve Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmadan yazılı savunma, beyan ve delillere göre dosya üzerinden karar verilir.

ü  Türk Ceza Kanunu 61’inci maddesi dikkate alınarak mahkeme temel cezayı belirler. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde,  basit yargılama usulünün uygulanması nedeniyle sonuç cezadan dörtte bir oranında indirim uygulanır (CMK m.251/3). Mahkemece, koşulları bulunması hâlinde; kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir ya da sanığın kabulü ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilebilir.

ü  Basit yargılama usulüne göre verilen kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Verilen hükümlere karşı kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir.

ü  İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruşma yapılır ve yokluklarında hüküm verilebilir.

ü  Mahkeme, itiraz üzerine yeniden hüküm verirken, CMK m.251 gereği basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı değildir. Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde basit yargılama usulünde yapılan dörtte bir oranında indirim korunur.

ü  CMK m. 252/5 gereği itiraz üzerine basit yargılamadan vazgeçilerek genel hükümlere göre duruşma açılarak verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna süresi içerisinde başvurulabilir

ü  Mahkemece gerekli görülmesi hâlinde hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle basit yargılama usulüne son vererek genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp