BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT NEDİR?

BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT NEDİR?

 

Feragat TDK’ da hakkından kendi isteğiyle vazgeçme olarak tanımlanmıştır. Bunun boşanma hukuku kapsamında da değerlendirmek gerekmektedir. Zira boşanma hukuku kapsamında feragatin birtakım sonuçları vardır ve bunun anlaşılması elzemdir.


BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ŞEKLE BAĞLI MIDIR? FERAGATİN ŞARTLARI NELERDİR?

Feragat, Türk hukukunda feragat ve kabulün şekli başlıklı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 309. madde hükmünde düzenlenmiş olup mezkûr hüküm şu şekildedir;

1.       Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır.

2.       Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.

3.       Kısmen feragat veya kabulde, feragat edilen veya kabul edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir.

4.       Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Anlaşılacağı üzere feragat kısmi veya tam feragat şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Feragat durumlarında karşı tarafın muvafakati, yani rızası aranmaz. Bir diğer deyişle boşanma davasından feragat durumunda diğer eş feragate rıza göstermese dahi bu durum feragatin hükümlerini doğurmasına engel teşkil etmemektedir.


BOŞANMA DAVASINDAN NE ZAMANA KADAR FERAGAT EDİLEBİLİR VE FERAGATİN ŞARTA BAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Davadan feragat, herhangi bir şarta bağlanmadan davaya ilişkin verilecek olan kararın kesinleşmesine kadar yargılamanın her aşamasında söz konusu olabilir.


BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT EDİLDİKTEN SONRA FERAGATTEN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Kesin hüküm gibi sonuç doğuran feragat durumlarında, davadan feragat eden eş, daha sonra feragat beyanından dönemeyecektir. Ancak cebir, hile ve tehdit altındaki feragatler bu durumun istisnasını teşkil etmektedir. Cebir, hile ve tehdit altında boşanma davasından feragat edildiğinde eş, feragatin iptalini isteyebilecektir.


FERAGATİN SONUÇLARI NELERDİR?

Davadan feragat neticesinde davasından feragat eden eş, sanki davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Şayet kısmi feragat söz konusu ise, yani dava konusu taleplerin sadece bir kısmından feragat edilmişse, yargılama giderlerine yapılan kısmi feragat oranında hükmedilecektir.


FERAGAT DAVASINDAN FERAGAT EDİLMESİ YENİ BİR DAVA AÇILMASINI ENGELLER Mİ?

Eşlerden birinin boşanma davasından feragat etmesi, boşanma davası açma hakkından feragat edilmiş olduğu şeklinde yorumlanamaz. Dolayısıyla açmış olduğu bir boşanma davasından feragat eden eşin yeni bir dava açması elbette mümkündür. Ancak boşanma davasından feragat eden eşin yeni bir dava açması halinde feragat ettiği boşanma davasındaki iddiaları yeniden ileri süremeyecektir. Bu durumunda, feragat edilen davadaki hususlar affedilmiş kabul edildiğinden hiçbir şekilde yargılamaya esas alınamayacaktır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp