ÇİFTE VATANDAŞLIK NEDİR VE NASIL KAZANILIR?

ÇİFTE VATANDAŞLIK


Çifte Vatandaşlık Nedir ?

Vatandaşlık hiçbir din, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrım yapmaksızın devlet ile insan arasında kurulan hukuki bir bağ olarak tanımlamıştır. Vatandaşlık bağının ne şekilde ve ne zaman kurulacağı, devletlerin, egemenlik yetkisi kapsamında hazırladıkları kanunlarla belirlenmektedir. 

Kişinin aynı zaman diliminde birden çok devletle bu hukuki bağa sahip olması halinde çifte vatandaşlık veya kanundaki ifadesi ile ‘’çok vatandaşlık’’ dediğimiz statü ortaya çıkmaktadır. Her devlet kişiler ile devlet arasında kurulacak bu hukuki bağın (örneğin evlilik, evlat edinme, yetkili makam kararıyla vs.) şartlarını kendisi belirlemektedir. Kişinin yukarıda bahsedilen şartları daha sonradan sağlaması halinde ikinci, üçüncü bir ülkenin de vatandaşlığı alabilme imkânı mevcuttur. Bir ülkenin vatandaşı olmak o ülkenin ekonomik, siyasi, askeri koruması altında olarak o ülkede oturmak, yaşamak, seyahat etmek, çalışmak, iş kurmak gibi haklara ve avantajlara sahip olmak anlamına gelmektedir.

Çifte Vatandaş Olmanın Şartları Nelerdir?

İkinci vatandaşlığı kazanmanın şartları her ülke vatandaşlığı için değişse de genelde ülkeler, vatandaşlık vermek için insanların belli bir süre ülkesinde yaşamasını yahut ülkelerine ekonomik, kültürel, bilimsel katkı yapması vb. gibi aşağıda belirtilen şartları istemektedirler.

1.     Ülke Sınırları İçerisinde Doğmak

Örneğin; Amerika sınırları içerisinde doğan her çocuğun doğuştan Amerika vatandaşı olmaya hak kazanmasıdır.

2.     Kan Bağına Göre Vatandaşlık

Kan bağına göre vatandaşlıkta, yeni doğan bebeğin nerede ve nasıl doğduğuna bakmadan anne ve babasının soy ağacına bakılır. Bu sistemde, yeni doğan bebeğin vatandaşlığı anne ve babasından kendine geçer. Genellikle Kıta Avrupası ve Türkiye bu sistem ile vatandaşlığını vermektedir.

3.     İkamete Süresine Göre Vatandaşlık Kazanılması

Doğum esası dışında vatandaşlık kazanılmasını incelediğimizde, ülkeler genellikle 5 ila 10 yıl boyunca kendi topraklarında ikamet eden bireylerin, kendi vatandaşı olmasına hak verirler. Genelde gelişmemiş ülkeler tarafından ikamete dayalı vatandaşlık verilmektedir.

4.     Para Karşılığı Vatandaşlık

Bu ülkeler genellikle ülkelerine yatırım toplamak, para çekmek için büyük yatırımcıların ülkeye para sokması karşılığında vatandaşı olmasına izin vermektedir.

5.     Beyin Göçü ile Vatandaşlık

Ülkeler dönem dönem ihtiyaç duydukları sanatçı, akademist, mühendis, doktor, hukukçu kimliğine sahip kişilere ülkelerine göç etmeleri karşılığında vatandaşlığını verir.

 

TÜRK VATANDAŞININ ÇİFTE VATANDAŞ STATÜSÜNE SAHİP OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

-          Bir Başka Devletin Vatandaşlığına Hak Kazanmış Olmak

-          Halen Vatandaşlık Bağı Bulunan Devletin ve Yeni Vatandaşlık Bağı Kurulan Devletin Yasalarının Çifte Vatandaşlık Statüsünü Tanımış Olması

-          Bildirimde Bulunmuş Olmak

 

Bu bilgilendirme üzerine yapılan inceleme sonucunda, bu kişilerin, kayden aynı kişi oldukları tespit edilince, nüfus aile kütüklerine, çok vatandaşlık kaydı düşülür.


Devletler, başka ülkelerin vatandaşlarına genellikle yukarıda belirtilen şartları sağlaması halinde vatandaşlık veriyor olsa da her ülke kendi vatandaşlığını vermek konusunda takdir hakkına sahiptir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp