EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK NASIL TANINIR?

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK NASIL TANINIR?


Evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuk, babanın soyadını alır ve babanın nüfusuna kaydedilir. Ancak evlilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk için durum farklıdır. Evlilik birliği dışında doğan çocuk annenin kütüğüne kaydedilerek, annenin soyadını alır ve velayeti de annededir. Çocuk ile anne arasındaki soybağı doğum ile kurulur, yani anne ile çocuk arasındaki soybağı için yalnızca doğum yeterli olup çocuğun evlilik birliği içerisinde doğup doğmamasının bir önemi yoktur. Ancak çocuk ile baba arasındaki soybağı ancak evlilik, babalık davası ve tanıma ile kurulabilir. Eğer baba çocuğu nüfusuna alarak kendi soyadını vermek istiyorsa çocuğu tanımalıdır. Aksi takdirde her ne kadar biyolojik baba olarak bilinse de hukuk nezdinde çocuğun babası olarak kabul görmeyecektir.


EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN TANINMASI HANGİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR? 

Evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması, çocuğun babasının bu hususta nüfus memuruna ya da mahkemeye yapacağı yazılı başvurusu veya resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanı ile olabilmektedir.

Evlilik dışı doğan çocuk noterde düzenlenecek tanıma senedi ile babası tarafından tanınmaktadır. Bu işlem yapıldıktan sonra tanıma senedi ile nüfusa gidilir ve çocuk babanın nüfusuna tescil edilir. Baba bizzat nüfusa giderek kayıt sırasında da çocuğu tanıyabilir. Annesinin nüfus kütüğünde annesinin soyadı ile kayıtlı bulunan çocuk bundan sonra babasının soyadı ile babanın nüfusuna taşınır.

Bir çocuk anne ve babanın boşanmasının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğarsa çocuk annenin boşandığı kocanın nüfusuna kaydedilir, baba olarak eski eş kayıtlarda görünür. Bu sıkıntıyı yaşamamak için, kadının boşanma davasının kesinleştiği tarihten sonra aile mahkemesine başvurup iddet müddetinin kaldırılmasını talep etmesi yararınadır. Bu durumda mahkeme kadını hastaneye göndererek gebelik durumunun bulunup bulunmadığını tespit eder. Kadın gebe değilse, bundan sonra gebe kalsa dahi çocuk eski eşinin nüfusuna kaydedilmez.

Burada şu hususu da belirtmekte fayda var; tanıma beyanında bulunan kimsenin küçük veya kısıtlı olması halinde veli veya vasisinin de bu hususta rızasının bulunması gerekmektedir.

Çocuğun başka bir erkek ile soy bağının bulunması halinde ise kanunen bu bağın geçersizliğine karar verilmeksizin çocuğun bir başka kişi tarafından tanınması mümkün değildir.


TANIMANIN BİLDİRİLMESİ

Beyanda bulunulan nüfus memuru, mahkeme, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.

Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, annesine, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.

Evlilik dışı çocuk nüfusa kaydedilirken annenin nüfus cüzdanı aslı, hastane doğum belgesi bulunmalıdır. Baba çocuğu noter senedi ile tanımışsa tanıma senedinin aslı da hazır olmalıdır. Tanıma senedi yapılmamış ancak baba çocuğunu tanımak istiyorsa nüfus kaydı sırasında kendisinin de nüfus cüzdanı ile bizzat hazır bulunması gerekmektedir.

1587 sayılı Nüfus kanunu göre Türk vatandaşları Türkiye’de yaşıyorsa doğumdan itibaren 30 gün, yurtdışında yaşıyorlarsa doğumdan itibaren 60 gün içerisinde doğumu bildirmek zorundadır. Yurtdışında başvuru konsolosluğa, yurt içinde nüfus müdürlüğüne yapılmaktadır. Süresinde başvuru yapılmaz ise idari para cezası verilmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp