MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI

MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI 

Kamulaştırmaya ilişkin davanın ya da ortaklığın giderilmesi konulu davanın görülmesi sırasında taşınmazın üzerindeki yapının taşınmaz malikine değil, kendisine ait olduğunu ileri süren kişinin açtığı davaya ‘’Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası’’ denmektedir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Nedir?

Muhdesat, taşınmaz üzerinde bulunan bir yapının (taşınmazdan ayrı olarak mülkiyete tabi olamayacak ağaç, bina ya da kulübe gibi) ya da varlığın sahibi haricinde başka bir kişiye ait olması durumunu ifade etmektedir.

Kamulaştırmaya ilişkin davanın ya da ortaklığın giderilmesi konusunda davanın görülmesi sırasında taşınmazın üzerindeki yapının taşınmaz malikine değil, kendisine ait olduğunu ileri süren kişinin açtığı davaya Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası adı verilmektedir. Söz konusu dava ile birlikte hak iddia eden davacı taraf, taşınmaz üzerinde bulunan yapının sahibi olduğu hususunun tespiti isteminde bulunmaktadır.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasının Şartları Nelerdir?

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası, taşınmaz olarak kabul edilen gayrimenkul türleri üzerinde bulunan yapı adına açılabilmektedir. Taşınır mal olarak kabul edilen mülkiyete tabi eşyalar üzerinde bulunan bir yapı adına muhdesatın aidiyetinin tespiti yönünde dava açılması mümkün değildir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davalarında görevli mahkeme Türkiye’deki yetkili Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yer bakımından yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Kime Karşı Açılmaktadır?

Söz konusu dava, taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ilişkin olduğundan dolayı, tapu kaydında malik sıfatıyla bulunan herkese karşı açılmaktadır. Tapu kaydındaki malikler arasından ölmüş olan var ise, söz konusu dava mirasçılarına karşı yöneltilmelidir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası ve Ortaklığın Giderilmesi

İzale-i şuyu olarak da bilinen Ortaklığın Giderilmesi Davası, tarafların taşınmaz üzerinde bulunan ortaklığının satış yoluyla ya da aynen taksim ile giderilmesi yönünde hüküm kurulmasını talep ettiği bir dava türüdür. Söz konusu dava, Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası ile birlikte görülmemektedir.

Ortaklığın Giderilmesi davası sırasında taşınmazın sahiplerinden birisinin taşınmaz üzerinde muhdesat iddiasında bulunması durumunda, mahkeme öncelikle taşınmazın diğer maliklerinin ileri sürülen iddiayı kabul edip etmediğini soracaktır. Taşınmaz maliklerinin söz konusu iddiayı kabul etmemesi ve mülkiyetin kendilerinde olduğunu ileri sürmeleri halinde mahkeme tarafından muhdesat iddiasında bulunan kişiye Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası açması için süre verilecektir. Davanın açılması halinde, bekletici mesele yapılacaktır.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasının Sonucu ve Muhdesatın İntikali

Davacının muhdesat iddiasına dayalı olarak ikna edici somut deliller sunması ve yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verilmesi halinde muhdesat sahibinin hakkı tapuya kaydedilecektir. Söz konusu kayıt, tapu kütüğündeki beyanlar kısmına kaydedilecek, beyanlar hanesinde bütünleyici parçanın ayrıntılarına dair detaylar belirtilecektir. Böylelikle, taşınmaz sahibine karşı tazminat ya da alacak talebinde bulunulması da mümkün olmaktadır.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp