VERGİ SUÇLARI

VERGİ SUÇLARI


VERGİ SUÇU NEDİR? 

Vergi suçu, devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suç olarak tanımlayabileceğimiz ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında ele alınmış suçların genel ismidir.


VERGİ SUÇLARIYLA HUKUKEN KORUNMAK İSTENEN NEDİR?

Vergi suçları, mükelleflerin kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmemeleri ya da vergi yasalarına uygun davranmamaları durumunda oluşmakta ve bunun karşılığında da cezalar uygulanmaktadır. Cezalar neticesinde vergi borçlarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi hedeflenmiştir.

Devlet açısından vergi cezalarının iki temel amacı vardır. Bunlar;

-          Vergilendirme alanında istenmeyen davranışların (suçların) engellenmesi, caydırma

-          Ülkede geçerli olan hukuk prensiplerine göre adaletin sağlanması


VERGİ HUKUKUNDA SUÇ VE CEZALAR

Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 331’e göre; "Vergi Kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezası) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar."

Vergi cezaları, idari nitelikli ve cezai nitelikli olmak üzere ikiye ayrılır. İdari - cezai nitelikli ikili yapıya uygun, bir bölümü idarenin uygulayacağı cezalar, diğer bölümü mahkemeler tarafından verilecek cezalardan oluşur.

Vergi İdaresi Tarafından Uygulanan İdari Nitelikli Cezalar

VUK’ a göre idari nitelikli cezalar;

- Vergi ziyaı cezası,

- Usulsüzlük cezası,

- Özel usulsüzlük cezası,

- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve VUK Mük. md.257 hükmüne uymayanlar için ceza olarak belirlenmiştir.

Mahkemeler Tarafından Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

Bu grupta yer alan suçları:

- Kaçakçılık,

- Vergi mahremiyetini ihlal,

- Mükellefin özel işlerini yapan vergi memurları için verilen cezalar oluşturur.


BAŞLICA VERGİ SUÇLARI NELERDİR?

Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanan vergi suçları başlıca usulsüzlük, vergi ziyaı, vergi kaçakçılığı suçlarıdır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp