ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – HİZMET SAĞLAYICISI 
Unvan: MOSA ARABULUCULUK TAHKİM EĞİTİM DANIŞMANLIK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No: 0623155201400001
Adres: Gayrettepe Mah. Bahar Sok. Karanfil Plaza No:2 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0850 241 81 28    
E-posta: info@mosalegal.com

MADDE 2 – HİZMET ALICISI
Danışan olarak “www.mosalegal.com” sitesine üye olarak Hizmet Sağlayıcısı’ndan uzaktan hukuki danışmanlık hizmeti satın alan kişi HİZMET ALICISI’dır.

MADDE 3 – HİZMETİN KONUSU
Hizmet Sağlayıcısı’nın vereceği hizmet, uzaktan hukuki danışmanlık hizmetidir. Uzaktan verilecek bu hukuki hizmet, Hizmet Alıcısı’nın, telefonla Hizmet Sağlayıcısı’nı arayarak, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı bir avukatla görüşme yapması suretiyle gerçekleşecektir.

MADDE 4 – HİZMETİN BEDELİ
Hizmet Sağlayıcısı tarafından verilen bu hizmetin yıllık bedeli tüm vergiler dâhil 150 Euro’dur.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
5.1- Hizmet Alıcısı, hizmet satım sözleşmesinin kurulmasından itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Hizmet Sağlayıcısı’na bildirimde bulunulması ve Hizmet Sağlayıcısı tarafından hizmetin ifasına başlanılmamış olması şarttır. 
5.2- Hizmet Alıcısı ile kurulan iş bu hizmet satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen; 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” niteliğinde olduğundan, 5.1 kapsamındaki 14 günlük süre içinde hizmetin ifasına başlanılması halinde cayma hakkı kullanılamaz. 
İyzico
Whatsapp