AİDAT ÖDEME BORCU

AİDAT ÖDEME BORCU

 

Birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran gayrimenkullerde apartman aidatının ödenmesi gerekmektedir. Apartman aidatını, apartman içindeki bağımsız bölüme sahip ya da kiracı olarak o bağımsız bölümde oturan kimselerin ödemek ile yükümlüdür.


Apartman aidatları, apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için toplanmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre; ‘’Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ve ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.


Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.’’ 

 

APARTMAN AİDATI NASIL TOPLANIR?

 

Kat malikleri genel kurulu tarafından yöneticiye bu husus hakkında yetki verilmediği takdirde; yönetici bir işletme projesi ve Kat Malikleri Genel kurul toplantısı yapmalıdır. Apartman aidatlarının tutarı, yapılan bu apartman genel kurul toplantılarında belirlenmektedir.

Aidat, kat malikleri kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen miktarda alınmaktadır.

 

APARTMAN AİDATI NE ZAMAN ÖDENİR?

 

Aidatını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanuna ve Genel Hükümlere göre dava açılabilmekte ve icra takibi başlatılabilmektedir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş oranında gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Peki, apartman aidatı ne zaman ödenir?

Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirlenen apartman aidatı, kat malikinin, mülkiyetin sahipliğin kaydedildiği tarihten sonraki giderlerden sorumlu olmaktadır. Fakat Yapı Kullanma İzni veya Kat İrtifakı Belgesi alınma tarihinden önceki giderleri müteahhidin karşılaması gerekmektedir.

Kat irtifakı alındıktan sonra taşınmazda oturulmasa da yeni kat malikleri aldıkları aydan itibaren aidatı ödemekle yükümlüdür.

 

KİRACININ AİDAT ÖDEME BORCU NEDİR?

 

Halk arasında ve yargı kararlarını aidat borcu olarak bilinen ancak Kat Mülkiyeti Kanununda gider – avans borcunun ödenmesi ve ödenmemesi hallerinin Kat Mülkiyeti Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

 

1- Kat Mülkiyeti Kanunu açısından kiracının aidat ödeme borcunun değerlendirilmesi; Mal sahibine kira borcu bulunmayan yani kirasını düzenli olarak ödeyen kiracının aidat ödeme borcu bulunmamaktadır.


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.maddesinde bu konuda genel kuralın, “kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. “ olduğu belirtilmekte ise de Kat Mülkiyeti Kanunu 22. maddesinde duruma kiracı açısından ayrık bir durum getirilmiş ve aidat borcu yönünden “kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

2- Türk Borçlar Kanunu açısından kiracının aidat ödeme borcunun değerlendirilmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunundan çok daha farklı bir durumun söz konusu olduğu görülmektedir. Şöyle ki; kiracının kira borcunu ödemesi halinde, Türk Borçlar Kanunu madde 315 hükmü gereğince yan giderleri, yani aidatı ödemeyen kiracının kira sözleşmesinin feshi ve taşınmazdan tahliyesi mümkün olabilecektir.

 

Özetle; kira borcunu düzenli ödeyen fakat aidat borcunu ödemeyen kiracı hakkında bina yönetimi veya site yönetimi icra takibi yoluna başvuramayacak fakat kat maliki bu sebeple kiracısına 30 günlük bir mehil vererek ödememe durumunda mahkemeden kiracının tahliyesini isteyebilecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp