AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR NASIL KONULUR ?

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR NASIL KONULUR ?


Aile Konutu Nedir?

Aile konutu, eşlerin aile olarak birlikte yaşadıkları konuttur. Türk Medeni Kanununda aile konutu kurumu düzenlenmiştir.

Aile konutu kavramına ayrıntılı olarak bakacak olursak; Türk Medeni Kanunu 194. madde hükmü gerekçesinde eşlerin ve varsa çocukların yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısını buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir alan şeklinde ifade edilmiştir.

 

Aile Konutunun Unsurları Nelerdir?

ü  Evlilik birliği kurulmuş olmalıdır.

ü  Eşlerin birlikte fiilen yaşadıkları konut olmalıdır

Resmi nikahla yapılan evlilik hukuken geçerli bir evlilik olup eşlerin devamlı surette oturdukları ev aile konutu kavramına dahil edilmiştir. Eşlerin yılın belirli dönemlerinde yani sezonluk olarak kullandıkları evler aile konutu sayılmaz.

 

Aile Konutu ile İlgili Hangi Hukuki İşlemler Yapılabilir?

Türk Medeni Kanunu 194. maddesi gereğince; eşlerden birinin aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshetmesi, aile konutunu devretmesi veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlaması için diğer eşin açık rızası bulunmalıdır. Böylece eşler aile konutu ile ilgili hukuki işlemleri tek başlarına yapamazlar. Aile konutunun mülkiyetinin eşlerden birine kayıtlı olması durumunda aile konutu üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için diğer eşin rızası aranmaktadır.

Diğer eşin rızasını alamayan eş haklı bir gerekçesi var ise Türk Medeni Kanunu 194. madde 2. fıkrası gereğince eşinin rızasını elde edemeyen veya haklı bir sebep olmadan rıza vermeyen, malik veya kiracı eş, mahkemeden bu işlemlere izin verilmesini isteyebilir. Yani hâkimin müdahalesi istenerek diğer eşin rıza vermemesindeki haklı ya da haksız durum araştırılır. Mahkemenin kararına göre rıza verilmiş gibi malik eş hukuki işlemler yapabilir.

 

Aile Konutu Şerhi Nedir? 

Türk Medeni Kanunu 194 maddesi 3. fıkrası gereğince aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Malik olmayan eşin talebi ile konulan bu şerh açıklayıcı etkiye sahiptir. Önemle belirtmek isteriz ki tapuya şerh konulmadan önce de konut aile konutu hükmünde olup aile konutu şerhi iyiniyetli üçüncü kişileri korumanın yanı sıra rıza alınmadan yapılacak hukuki işlemleri de önlemek amacı taşır.

 

Aile Konutu Tapuya Nasıl Şerh Verilir? 

ü  Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veya Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi

ü  Medeni hali gösteren nüfus kayıt örneği ile

İlgili Tapu Müdürlüğüne malik olmayan eşin başvurması sonucunda aile konutu şerhi işlenmiş olur.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp