APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ

  

Apartman ve site yönetimi bina ya da site maliklerinden biri tarafından yapılabileceği gibi bu işi profesyonel olarak yapan yönetim firmalarından da hizmet alınarak sağlanabilir. Özellikle son yıllarda büyük site ve apartmanlar kendi içlerinde çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı kurumsal yerlerden hizmet almayı tercih edebiliyorlar. Böylece aidat toplamaktan her tür güvenlik ve yönetim işine dek hizmet sağlayan yönetim firması sorumlu oluyor ve site sakinleri bu işlerle ilgilenmiyor.

Kimlerin Yönetici Olabileceği

Yönetici kat maliklerinin oyları ile seçilir. Bina yöneticisinin bina sakini olması gerekmez ya da ev sahibi olması da şart değildir.

Apartman yönetiminin nasıl olacağına kat malikleri karar vermekte olup seçtikleri kurula da yönetim kurulu denmektedir. Kat malikleri yönetim için kendi aralarından veya dışarıdan bir kimseyi ve üç kişilik kurulu yönetim için seçebilirler. Seçtikleri bir kişi yönetim, diğerleri de yönetim kurulu olarak adlandırılmaktadır.

Apartman Yönetiminin Zorunluluğu

Bir binada sekiz ve üzeri bağımsız bölüm varsa Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman yönetimi oluşturulması zorunluluk arz etmektedir. Sekizden az bağımsız bölümü bulunan apartmanlarda da yönetici seçimi yapılabilir. Eğer Apartmanda ki bütün daireler bir kişinin mülkiyetinde ise, o kişi kanunen yönetici olacaktır.


Yönetimin Süresi

Apartman yöneticisi o binadaki maliklerin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğuna bakılarak seçilmektedir. Bu durumda; eğer binada farklı büyüklükte daireler varsa oylar eşit değerlendirilmeyecektir.

Apartman yönetimi bir yıl için seçilmektedir. Yönetici seçilenler her yıl kat maliklerinin kanunen zorunlu olan yılda bir toplantısında yeniden seçilmektedir. Eski yönetici tekrar seçilebilmekte olup bununla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Mahkeme Yoluyla Yönetim Seçimi

Kat malikleri gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, kat maliklerinden herhangi biri, taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak yönetici atanmasını isteyebilir. Kat malikleri şahit olarak gösterilir. Mahkemenin kararı kesindir, temyiz edilemez.

Kat Mâlikleri Kurulu tarafından seçilmiş bir yönetici varken, bu yöneticinin seçimi usulsüz olsa bile, mahkemeden yeni bir yönetici atanması istenemez.

Toplantılar

Yılda en az bir defa olmak üzere apartmandaki kat maliklerinin bir araya gelerek toplantı yapması gerekmektedir. Toplantı için 15 gün öncesinden genel kurul çağrısı yapılmalıdır. Eğer yönetim planında toplantı için belirli bir zaman belirtilmemiş ise birinci takvim yılının ilk ayı içerisinde toplantı yapılır.


SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp