APOSTİL ŞERHİ NEDİR, NASIL ALINIR?

APOSTİL ŞERHİ NEDİR, NASIL ALINIR?

 

APOSTİL NEDİR?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları, yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletlerarasında geçerlidir. Bütün ülkelerde şekli ve içeriği aynıdır.

Bu belge onay sistemiyle, ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede kullanılması için yasal hale getirirler. Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Bu şekilde karşı ülkeye gönderilen belgedeki Apostil, aslında, “bu belge geldiği ülkede usulüne uygun onay kurumlarınca onaylanmıştır” demenin resmi yoludur.

 

APOSTİL ALMAK GEREKİR Mİ?

Yabancı veya Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince verilen ilamlar resmi belge niteliğindedir. Resmi belge niteliğinde bu ilamların ülkemizde veya yabancı bir ülkede kullanılması gerekebilecektir. Bu nedenle yabancı ülke veya Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ilamlarının yurt dışında veya yurt içinde geçerli olabilmesi için apostil şerhi şarttır. Ülkemizde yerleşmiş Yargıtay kararları Apostil Şerhinin eksikliğinin davanın ön şart eksikliği olarak kabul etmekte ve tamamlanmamasının dava reddi sebebi olarak saymaktadırlar.

 

APOSTİL ŞERHİNİ NASIL ALIRIM?

Apostil şerhi, yazılı bir başvuru ile veya www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak bir başvuru ile alınabilir.

Yazılı başvuru yolunda, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinden aldığınız ilamı, apostil yapmak için öncelikle kararı veren mahkemeye apostil şerhi almak isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz doğrultusunda, mahkeme, sizi, apostil şerhini düzenleyecek adliye içerisindeki makama gönderilecektir. apostil şerhini düzenleyecek makam kararın geçerli olduğunu tasdik edilmesi için kararı veren mahkemeye müzekkere yazacaktır. Kararı veren mahkeme ilamının geçerliliğini onaylayan cevabı vermesi ile apostil şerhiniz 2 gün içerisinde hazır olacaktır.

Apostil şerhinin, elektronik ortamdan alındığı durumlarda ise, Apostil, yetkili kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulur ve aynı site üzerinden teslim edilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, internet üzerinden alınacak belge ile fiziki olarak alınan apostil şerhi, eşdeğerdir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE APOSTİL TASDİK ŞERHİ KOYMAYA YETKİLİ MAKAM NERESİDİR?

-          İdari belgelere; Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar,

-          Adli Belgelere; Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.

 

APOSTİL ŞERHİ ÜCRETLİ MİDİR?

Yazılı başvuru ile apostil şerhinin alınması yolu tercih edildiğinde, apostil şerhinin alınması için ödenmesi gereken bir ücret veya harç bulunmamaktadır. Ancak, elektronik ortamdan alınmak istendiği takdirde, apostil şerhi için cüzi bir bedelin ödenmesi gerekebilir.

 

APOSTİL TASDİKİ HANGİ BELGELERE YAPILIR?

·         Eğitim belgeleri okul, lise, üniversite diplomaları vs.

·         Medeni durumu gösteren belgeler

·         Doğum belgeleri

·         Evlilik cüzdanları

·         Evlenme ehliyeti

·         Vekâletnameler, muvafakatnameler

·       Savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dâhil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından     düzenlenmiş olan belgeler,

·       İdari belgeler,

·       Noter senetleri,

·      Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar" dır.


SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp