ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre; işçinin işe başladığı tarihten itibaren aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan süreler dikkate alınarak ve çalışma süresinin en az 1 yıl olması şartıyla işveren tarafından işçiye ödenecek tazminata kıdem tazminatı denilmektedir.


ASKERLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işveren bünyesinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Bunun yanında işçinin;


Sigortalı olması,

İşveren vekili olmaması,

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık dışındaki bir neden olması,

Askerlik görevi nedeni ile,

  

İş sözleşmesi son bulan ve o iş yerinde en az 1 yıllık çalışması bulunan işçiler kıdem tazminatına hak kazanacaklardır. Bu kapsamda 1 yıllık çalışması bulunan kişinin askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.ASKERLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?


Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı, muvazzaf askerlik hizmetini  yedek subay veya er olarak yapılması için işçinin hizmet sözleşmesini feshederek işten ayrılması gerekir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/3 hükmünde bu durumu düzenlenmektedir. Buna göre işçi, iş sözleşmesini askerlik nedenine dayandırarak feshederse ve kıdem tazminatı için aranan yukarıda sayılan şartlar gerçekleşmişse kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Dolayısıyla askerlik hizmeti nedeniyle işini bırakan işçi, istifa etmiş gibi işlem yapılmayacak, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu durumda işçinin iş sözleşmesinin haklı fesih olup olmadığı araştırılmayacaktır.

İşçi, askerlik nedeniyle iş akdini feshederken, ilgili Askerlik Şubesi’nden alacağı sevk belgesini de işverenine vermelidir. Fesih, işçi tarafından yazılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir ve ekine askerlik şubesinden alınan sevk belgesi eklenmelidir. Fesih bildirimi için ilgili kanunda herhangi bir süre belirlenmemiştir. Ancak Yargıtay kararlarında kabul edilen süre makul süredir. Yani her iki taraf içinde uygun bir zaman öncesinde bildirim yapılmalıdır.


BEDEKKŞ ASKERLİKTE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

İlk olarak İşçi 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesine dayanarak iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshedebilir ve kıdem tazminatını zorunlu askerlik için yapılan fesihlerde olduğu gibi işvereninden talep edebilir. İkinci seçenek olarak işçi iş akdini sonlandırmadan bedelli askerlik süresinde ücretsiz izinli sayılarak 21 günlük temel eğitimin sonunda aynı yerde çalışma hakkına sahip olabilir ve askerlik süresince de iş sözleşmeleri devam eder.


KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEMESİ

Kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmemesi durumunda noter aracılığıyla işverene ihtarname çekerek belirtilen sürede kıdem tazminatının ödenmesi talep edilebilir. İhtarname kanalı ile de sonuç alınamazsa, işçi iş mahkemesinde dava açabilir. Kıdem tazminatı alacağında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu süre hak düşürücü süredir. Dolayısıyla işçilerin bu süreyi geçirmemeleri gerekir. Aksi takdirde, kıdem tazminatlarını alamazlar.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp