BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM SUÇLARI

 

Bilgisayar ortamında, internette, diğer elektronik ortamlarda bilginin ve teknolojinin kullanılmasıyla işlenen suçlara Siber Suçlar bir diğer ismiyle Bilişim Suçları denilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir.

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

·         Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),

·         Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),

·         Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), 

·         Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Bilişim Suçları ve Uzlaşma

Bilişim suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Bilişim Suçlarında Şikâyet

Bilişim suçları, savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlardandırlar. Bu nedenle, bilişim suçlarının soruşturulması şikâyete tabi değildir. Yani siz şikâyet etmeseniz bile Savcılık şüphe ettiği durumları kendiliğinden soruşturacaktır.

Bilişim Suçlarında Zamanaşımı

TCK’ya göre suçtan suça değişmekle birlikte en basit bilişim suçunun dava zamanaşımı 8 yıldır.

Bilişim Suçlarında Etkin Pişmanlık

Bir takım bilişim suçlarında sanığa etkin pişmanlık nedeniyle ceza indirimi yapılması mümkündür. Bilişim suçları için etkin pişmanlık hükümleri TCK madde 245/5’de düzenlenmiştir.

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabileceği Bilişim Suçları

TCK madde 245/1’de yer alan başkasına ait banka veya kredi kartının sahibinin rızası dışında kullanılması şeklindeki bilişim suçu işlendiğinde sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp