BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI

Hukuken geçerli bir evliliğin hâkim kararı ile sona erdirilmesine boşanma denilmektedir. Boşanma davaları 'Aile Mahkemeleri'nde açılıp görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

 

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yani boşanma sadece kanunda sayılan sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir. Bunlar; Zina Nedeniyle Boşanma, Hayata Kast Nedeniyle Boşanma, Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma, Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma, Suç İşleme Nedeniyle Boşanma, Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma, Terk Nedeniyle Boşanma, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma, Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma, Anlaşmalı Boşanma ve Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma şeklinde düzenlenmiştir. Burada “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” dışındaki diğer nedenler özel boşanma sebepleridir.

 

KAÇ TÜR BOŞANMA DAVASI VARDIR?

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma DavasıÇekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir. Çekişmeli boşanma davasında taraflarca hazırlanması ilkesi geçerli olup davacı tarafça sunulan bir dilekçe ile boşanma davası açılmaktadır.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Eşlerin, aralarında anlaşarak hazırlayıp, imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ederek genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır. Bu şekilde anlaşarak boşanabilmeleri için tarafların en az bir yıldır evli olmaları ile boşanma ve sonuçları hakkında tam bir mutabakata varmış olmaları gerekmektedir.

 

BOŞANMA DAVASI NEREDEKİ MAHKEMELERDE AÇILIR?

Boşanma davasında yetkili mahkeme, boşanma davasının neredeki (hangi şehir, ilçe) mahkemesinin davaya bakacağını ifade eder. Boşanma davasında yetkili mahkeme;

-          Davacı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi,

-          Davalı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi

-          Eşlerin en son 6 ay birlikte yaşadıkları (ikamet ettikleri) yer aile mahkemesidir.

Davacı davasını bu üç seçenek yerdeki aile mahkemesinden birinde açabilir.

 

BOŞANMA DAVASINDA İSPAT

Boşanma davasında da genel ispat kuralları geçerlidir. Yani davayı açan eş boşanma nedenlerinin varlığını ve davalının kusurunu ispat etmek zorundadır. İspat aracı olarak hukuka uygun temin edilmiş her türlü yazılı ve görsel delil, tanık ifadesi kullanılabilir. Bununla birlikte boşanma davasında ispat konusunda birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre boşanma davasında yemin ileri sürülemez ve tarafların ikrarı, yani bir olayı kabul etmeleri hâkimi bağlamaz. Buna ek olarak hâkim boşanma davasının dayandığı olguların varlığını vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp