CHARGEBACK NEDİR? CHARGEBACK İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLER?

CHARGEBACK NEDİR? CHARGEBACK İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLER?


Dünyaca ünlü kartlı ödeme sistemleri, kart hamillerinin uğrayacağı zararlara mani olmak ve kendi markalarının itibarını koruyabilmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bankalar ise, bu  kart kuruluşlarının kuralları ile bağlıdır. Söz konusu kurallar, sadece bir bankaya veya Türk bankalarına özel olmayıp kart kuruluşlarının kurallarının geçerli olduğu her yerde aynı şekilde işlemektedir.

Uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre, kart sahipleri kendi kartları ile yapılan işlemlere itiraz edebilecektir. Bu itiraz ise, kart sahibi banka tarafından işyeri bankasına iletilir. İşyeri bankası ise, ilgili işyerinden itiraz edilen işlem ile ilgili belgeleri talep eder. Talep edilen belgelerin yetersiz olması durumunda, söz konusu işlem tutarı işyeri bankası tarafından ilgili işyerinden tahsil edilir ve kart sahibi bankaya aktarılır. Bu işleme “CHARGEBACK” denilmektedir.


CHARGEBACK İTİRAZ SEBEPLERİ NELERDİR?

Chargeback itiraz sebepleri şöyledir:

1.      Kart Hamilinin işlemi hatırlamaması

2.      Provizyon hatası itirazları

3.      Dolandırıcılık itirazları

4.      Süreç hatası itirazları

5.      İptal/İade işlem itirazları

6.      Ürün/Hizmet temini itirazları


CHARGEBACK SÜRECİ NASIL İŞLER?

·         Kart sahibi, bankasına itiraz ederek durumu bildirir.

·         Kendisine itirazda bulunulan banka, bu itirazı işyeri bankasına yönlendirir.

·         İşyeri bankası, ilgili itirazı üye işyerine sunar ve işlem ile ilgili belgeleri talep eder.

·         İşyeri, ilgili geçerli bilgi ve belgeleri bankasına iletir.

·         Geçerli bilgi ve belgeler işyeri bankası tarafından tanınan sürede iletilmediyse veya gönderilen belgeler yeterli değilse, itiraz edilen tutarın sorumluluğu, işyerine ait olacaktır.

·         Gelen belgeler yeterli ise, kart sahibi bankaya iletilir.

Süreç sonunda sağlanan belge ve bilgilerin yetersiz bulunması durumunda, kart hamili bankasının itiraz sürecini devam ettirme hakkı vardır. Bu durumda işlem ile ilgili itiraz, işyeri bankasına tekrar iletilir ve işyeri bankası tarafından konu ile ilgili yeni bilgi/belge talebi yapılabilir.


CHARGEBACK BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Kart sahibi, başvurusunu kartı aldığı bankaya yapar. Başvurular, bir dilekçe ile veya bankanın temin ettiği matbu formlar aracılığıyla yapılabilir.


CHARGEBACK BAŞVURUSUNDA BANKA ALINAN ÜRÜNÜN TANIMINI İSTEYEBİLİR Mİ?

Chargeback başvurusunda bulunulan bankalar, alınan ürün ya da ürünlerin tanımını kart sahiplerinden isteyebilir. Bu bakımdan kart sahipleri, bankaya ürün hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.


İTİRAZ SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

İtiraz süresi, itirazın sebebine göre değişiklik göstermektedir. Ancak bu süre her durumda işlemin karta yansıma tarihinden itibaren 540 günü aşamaz. Bu süre içerisinde olmak şartı ile kart hamillerinin:

·         Ürün temini ile ilgili itirazlarda, beklenen teslim tarihinden,

·         İade belgesi durumunda, iade belge tarihinden,

·         Diğer itiraz türlerinde ise işlemin karta yansıma tarihinden itibaren en fazla 120 günlük itiraz süreleri vardır.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp