CİMER NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

CİMER NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımı için oluşturulan elektronik bir kamu hizmeti aracıdır. Bilgi iletişim teknolojileri imkânlarından yararlanılarak oluşturulan CİMER’e yapılan tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından takip edilebilmektedir.

 

CİMER ARACILIĞI İLE BAŞVURUNUN AVANTAJLAR NELERDİR?

-      Mobil iletişim araçları dâhil olmak üzere her yerden hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapılabilmesine imkân oluşturulmaktadır.

-          Başvuruyu yapan kişinin konum bilgilerini paylaşması durumunda belirttiği sorunlara hızlı müdahale edilebilme imkânı sunulmaktadır.

-          Dosya ekleme özelliği sayesinde başvuru konusunu destekleyici bilgi ve belgeleri gönderme imkânı sağlanmaktadır.

-          İhbar başvurularında kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyebilme imkânı bulunmaktadır.

-          Başvurabileceği yasal yollar hakkında bilgilendirme yapılarak idari danışma hizmeti sunulmaktadır.

-          Başvurularının akıbeti hakkında her an sorgulama yapabilme imkânı sunulmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

-          Ayırt etme gücüne sahip 12 yaşını doldurmuş gerçek kişiler,

-          Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları,

-          Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

-          Mavi kartlılar,

-          Çifte vatandaşlık sahipleri,

-          Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar CİMER’e başvuru yapabilmektedir.

Yabancılar uluslararası sözleşmeler uyarınca karşılıklılık esası çerçevesinde mektup ya da faks aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.

Başvurular; www.cimer.gov.tr adresinden, e-devlet üzerinden, ALO 150 telefon hattını arayarak, mektup ve faks ile ya da şahsen müracaat ederek yapılabilir. Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapılabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru metni 1.500 karakterle sınırlıdır.


BAŞVURULARIN KAPSAMI VE KONUSU NE OLMALIDIR?

İstek; Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir.

Şikâyet; kişinin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi veya mağdur olması ve yalnızca kişiyi ilgilendiren bir durum olması halinde şikâyet türünün seçilmesi gerekmektedir.

İhbar; bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir.

Görüş-Öneri; bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

Bilgi edinme hakkı; bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır. 

Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır. Başvurunun konusu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür.

 

BAŞVURUMA VERİLEN CEVAPTAN MEMNUN KALMADIM, NE YAPMAM GEREKİR?

Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size verilen cevaptan memnun kalmadıysanız cevabın; Geri alınmasını, Kaldırılmasını, Değiştirilmesini, Yeni bir cevap verilmesini, cevabı verenin hiyerarşik olarak üst makamından; üst makamı yoksa cevabı veren makamdan isteyebilirsiniz. Bu talebinizi idari dava açma süresi (60 gün) içerisinde iletmeniz gerekmektedir

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya ilişkin kurumun verdiği cevaptan memnun kalınmaması durumunda ise, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir ya da idari yargıya başvuruda bulunulabilirsiniz.

Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse CİMER’e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz.

 

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp