EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ / İŞTEN AYRILMA

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  / İŞTEN AYRILMA

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

İşçinin emekli olacağını beyan ederek iş sözleşmesini sona erdirebilmesi için kanunda belirtilmiş olan şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar işçinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir.

1-    Sigorta Girişi 08.09.1999 Tarihinden Önce Yapılanlar

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olan işçi; 15 yıl sigortalı olma ve 3600 gün sigorta primi ödemiş olma şartlarını sağlaması halinde iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshetme hakkı kazanacaktır. İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden önce olanlar, 3600 gün sigorta primi yatırılmış ve 15 yıldır sigortalı olması koşulu ile iş sözleşmelerini feshedebilirler.

2-    Sigorta Girişi 08.09.1999 Tarihinden Sonra Yapılanlar

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra yapılmış olan işçi; 25 yıldır sigortalı olma ve 4500 gün sigorta primi ödemiş olma şartlarını sağlaması halinde iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshetme hakkı kazanacaktır. İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olanlar, 4500 gün sigorta primi yatırılmış ve 25 yıldır sigortalı olması koşulu ile iş sözleşmelerini feshedebilirler.

İşçi sigortalı olma ve prim ödeme koşulunu sağlaması halinde emeklilik nedeniyle iş akdini istediği bir tarihte feshedebilecektir. Ancak fesih bildiriminde bulunmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak şartları sağladığını gösterir belgeyi almalı ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığını ispat ederek işverene başvurmalıdır. Önemle belirtmek isteriz ki işbu belge alınmadan iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde hak kayıpları yaşanacaktır.

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLŞEMESİNİN FESHİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILIR MI?

İşçi; çalışma yılı ile sigorta primi ödeme şartlarını sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan durumunu ispatlar belgeyi işverene sunması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLŞEMESİNİN FESHİ HALİNDE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILIR MI?

İşçinin emekli olacağını beyan ederek iş sözleşmesini sona erdirmesine ilişkin beyanını işverene ilettiği anda iş sözleşmesi sona erecektir. Bu nedenle işveren, işçinin ihbar süresi boyunca çalışmasını talep edemez, işçiyi çalışmaya zorlayamaz. Aynı zamanda işçi de emeklilik nedeniyle iş akdinin sonlanmasını istiyor ise işverenden ihbar tazminatı talep edemez.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/33861 Esas, 2016/17414 Karar sayılı ve 24.10.2016 tarihli kararı şu şekildedir;

“İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLŞEMESİNİN FESHİ HALİNDE BAŞKA BİR İŞ YERİNDE ÇALIŞILABİLİR Mİ?

Çalışma hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Bu nedenle işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme iradesinden sonra yeni bir iş bulması ve çalışması mümkündür.

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLŞEMESİ FESH EDİLEREK KAÇ KERE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR?

Bu hususa ilişkin açık bir kanun düzenlemesi olmamakla birlikte uygulamada SGK işçiye sadece iki kere emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı almaya hak kazandığına ilişkin yazı vermektedir. İşbu yazı olmadan emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi feshedilemeyeceğinden sebeple iki kere emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilecek ve kıdem tazminatı alınabilecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp