EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ

Emlak vergisi mülkiyete dayalı olarak alınan bir bedeldir. Emlak vergisi; arsa, arazi ve binalar için servete odaklı olarak belediyeler tarafından alınan vergi olarak tanımlanmaktadır.


EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER SORUMLU?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Bina Vergisini; binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kimseler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Emlak vergisi mal sahipleri ya da mülk sahibi niteliği taşıyan kimseler tarafında ödenmektedir. Taşınmazda kiracı konumda olarak oturan kimseler emlak vergisi ödemekle yükümlü değillerdir.

Arazi Vergisini; arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf eden kimseler öder. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmayan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartıyla kendilerine ret ve iade olunur.

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Değerli konut vergisini; mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLUNABİLİR Mİ?

Emlak Vergisi Kanunun 4. ve 14. Maddeleri uyarınca emlak vergisinden muaf olan alanlar belirlenmiştir. Buna göre; il özel idareleri binaları, ordu evleri, dini hizmetlerin ifası için kullanılan alanlar, devlet binaları, konsolosluklar vb. kanunla belirtilmiş yerlerden emlak vergisi alınmamaktadır.

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit, dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.


EMLAK VERGİSİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Belediyeye ya da internet yolu ve e-Devlet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunmuş olduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemleri sayesinde borçlar sorgulanabilir. Ödemede olduğu gibi sorgulama da bağlı olunan belediyenin internet sitesinden yapılabilir.

Emlak vergisi mükellef numarası ile PTT’ den havale yolu ile yapılabiliyor. E-devlet üzerinden de online olarak bağlı olunan belediye sitesinden de vergi ödeme yapılabilir.


EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin birinci taksitinin mayıs, ikinci taksitinin ise en geç kasım sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 


EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ödenmemesi halinde ne olur sorusuna verilecek yanıt ise emlak vergisi cezası olmaktadır. Vergiler ödenmediği durumda belirli faiz oranlarıyla ödenmesi işlemine tabi tutulmaktadır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp