ESTETİK AMELİYATLARDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK

ESTETİK AMELİYATLARDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK

Estetik davalarının vekâlet sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi mi olduğu konusunda doktrinsel tartışmalar olsa da hukuk uygulamalarında Eser Sözleşmesi olarak kabul edilen bir dava türleridir. Böyle kabul edilmesinin etkisi ise hekimin sonucu taahhüt etmesi ve o sonucun elde edilmemesinin sonucundan ise tazminat anlamında sorumlu olmasıdır.


AYDINLATILMIŞ ONAM

Estetik işlemlerde her ne kadar sonuç taahhüdü var desek de bu işlemler de tıpkı diğer tıbbi işlemler gibi bazen riskli olabilir ve çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle tıpkı hastalık tedavilerindeki gibi istenen netice elde edilemeyebilir. Ancak bu noktada hekimin sorumluluktan kurtulabilmesi için öncelikle hastanın aydınlatılmış onamını almış olması, sonra da özen yükümlülüğüne uygun hareket etmiş olması gerekmektedir. Aksi halde eser sözleşmesinde edimin ayıplı ifası gündeme gelmekte ve bu ayıplı ifa nedeniyle hekimin tazminat sorumluluğu doğmaktadır.


MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Hekim herhangi bir tedavide sonuç taahhüdünde bulunamasa da tedavide gerekli özeni gösterme yükümlülüğü altındadır. Estetik operasyonları ise bu anlamda diğer tıbbi işlemlerden ayrılır. Burada hekimin hastanın istediği; burnu, memeyi ya da dişi yapma borcu doğmaktadır. Dolayısıyla elde edilemeyen sonuçlardan dolayı hastalar maddi ve manevi tazminat yoluna gidebilirler. Estetik operasyonlardan kaynaklı işbu davaları Tüketici Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir.


ESTETİK DAVASI ÖNCESİ ARABULUCUYA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU

28.07.2020 tarihi itibariyle mahkemelerde açılacak estetik davalarında arabulucuya gitme dava şartı haline getirilmiştir. Dolayısıyla kişiler mahkemelerde dava yoluna gitmeden evvel kendilerine atanan arabulucu aracılığıyla anlaşmaya çalışacaklardır. Taraflar miktar konusunda vs. anlaşabilirse dava açılmadan konu kapanmış olacak ve bu tutanakta yer alacaktır.


ESTETİK DAVASI ÖNCESİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU

Estetik davalarında davacı tarafından talep edilen miktar Tüketici Hakem Heyeti sınırı altında ise arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamakta olup doğrudan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmak mümkün olacaktır. 11.330 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmak yeterlidir. Söz konusu parasal sınırlar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

11.330 TL‘nin üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.  Söz konusu uyuşmazlıklar için Tüketici mahkemelerine, Tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüketici hakem heyetlerine ise şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr linki ile başvuru yapılabilmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp