EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evli veya evlenecek çiftlerin evlilik aşamasında ve gelecekte evliliklerinin bitmesi durumuna karşı başvurdukları bir sözleşmedir. Türk Medeni Hukukunda mal ayrılığı sözleşmesi şeklinde geçen evlilik sözleşmesi özellikle son yıllarda oldukça gündemde olan bir konudur. Elbette pek çok konuda olduğu gibi burada da sözleşmenin geçerliliği bazı şartların varlığına bağlıdır.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

     1.     Anlaşma

Evlilik sözleşmesinin geçerli olması için tarafların kanunda öngörülen mal rejimi sözleşmelerinden birini seçmeleri ve bunda mutabık kalmaları gerekir.

     2.     Ehliyet

Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

     3.     Evlilik Başvurusu Sırasında veya Noter Huzurunda Yapılmış Olma

Mal rejimi yani evlilik sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Bunun dışında taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

4.     Tarafların İmzası

Sözleşmesinin geçerli olabilmesi için taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi iki şekilde yapılabilir. İlki yazılı olarak hazırlanan evlilik sözleşmesinin Noter tarafından onaylanması ya da düzenleme şeklindeki Noter belgesinin imzalanması suretiyledir. Bir diğer yol ise evlilik başvurusu sırasında mal rejiminin seçilmesidir. Bu ikinci yol daha istisnai olarak seçilen bir yoldur.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Evlilik sözleşmesi, eşler tarafından anlaşılarak ya da anlaşmazlık varsa eşlerden birinin mahkemeye yapacağı başvuru ile kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Aksi halde boşanma ya da ölüm ile evliliğin sona ermesi anına kadar devam eder.

Evlilik Sözleşmesi Yapmak Zorunlu Mudur?

Evlilik sözleşmesi, mal ayrılığı sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Çiftler evlenmeden önce, evlilik (resmi nikah) esnasında veya evlendikten sonra sözleşme yapabilirler. Sözleşmenin yapılmaması durumunda TMK gereğince "edinilmiş mallara katılma rejimi" geçerli olur. Bu durumda da evlilik birliği içerisinde alınan mallar ortak kabul edilir.

Evlilik Sözleşmesinde Değişiklik Yapmak Mümkün Müdür?

Tarafların, istedikleri mal rejimini kanuni sınırlar içerisinde değiştirmesi veya ortadan kaldırması mümkündür. Edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmekle birlikte bu rejimin içeriğinde kişisel malın gelirinin edinilmiş mal kabul edilmesine yönelik kuralın noterden yapılacak bir sözleşme ile sözleşme tarihinden itibaren hüküm ifade edecek şekilde değiştirilebilmesi mümkündür. Aynı şekilde taraflar, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp