FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN ULUSLARARASI OTOMATİK PAYLAŞIMI

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN ULUSLARARASI OTOMATİK PAYLAŞIMI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün uluslararası boyutta vergi kaçak ve kayıpları ile mücadelesi sonucunda 2011 yılında Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi hazırlanmıştır. Türkiye de bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalayan 136 ülkeden birisidir. Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine ilişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması ise bahsettiğimiz bu sözleşmenin uygulanmasını düzenleyen hükümler içeren bir sözleşme olarak 2017 yılında hazırlanmış ve Türkiye tarafından 2019 yılında onaylanmıştır.

Yurtdışında yaşayıp yaşanılan ülke dışında başka ülkelerde finansal hesapları bulunan kişi ve kurumların bu sözleşme kapsamında dikkat etmesi gereken en temel noktalar aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.

Kimlerin finansal bilgileri uluslararası bilgi paylaşımı kapsamındadır?

Yurtdışında yerleşik kişi ve kurumlar ile yurtdışında yerleşik kişilerin kontrol ettikleri Türkiye’de yerleşik bazı kurumlar

Bildirim kapsamında yer alacak bilgiler nelerdir?

Ad-soyad, adres, doğum yeri ve tarihi,( tüzel kişiler için kuruluş yeri ve tarihi), mukim olunan ülke ve vergi kimlik numaraları ( Türkiye ile ilgili ülke vergi numaraları), hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba raporlama yılı içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı

Bildirime konu hesaplar nelerdir?

Mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler

Bildirime konu olmayan hesaplar nelerdir?

Hesap hareketleri, hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin bilgiler( kira geliri, emekli aylığı), gayrimenkul sahipliği, taşıt sahipliği gibi finansal nitelikte olmayan bilgiler

Karşılıklılık Esası Nedir?

Türkiye anlaşmaya taraf diğer ülke yerleşiklerinin kapsama giren hesap bilgilerini o ülkelere gönderecek ve o ülkelerden de Türkiye’de yerleşiklerin kapsama giren hesap bilgilerini alacaktır.

Bildirimi yapacak yetkili makam kimdir?

Türkiye’de finansal kuruluşların ellerindeki bilgileri doğrudan yurtdışına gönderme yetkileri yoktur. Finansal kuruluşların yurtdışında mukim olan müşterilerini tespit ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı ise ilgili ülkeye bilgileri gönderecektir.

Bilgi değişimi hangi dönemlerde yapılacaktır?

İki ülke arasındaki bilgi değişimi; hesabın 31 Aralık tarihindeki durumunu gösterir şekilde bir sonraki yılın Eylül ayının sonuna kadar yapılabilmektedir.

Bilgi paylaşımı hangi dönemlere ait olacaktır?

Her yıl bir önceki yılın bilgileri gönderilecektir. Daha önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi söz konusu değildir.

Türkiye hangi ülkelerle paylaşım yapacaktır?

Türkiye ilk etapta 54 ülke ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma 71 ülkeden ise sadece bilgi alma için anlaşmıştır. Güncel liste için OECD’nin resmi sitesine bakılmasında ve Türkiye’nin ikili olarak anlaşma yaptığı ülkelerin güncel durumunun öğrenilmesinde fayda vardır.

2020 yılında bilgi değişimi dışındaki kalan ülkeler hangileridir?

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre 2020’de bilgi uygulaması dışında bırakılmıştır.

Uluslararası Bilgi Paylaşımı KVKK’ya aykırı mıdır?

Bu sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler yasal düzenlemeler ışığında yapılmakta olup KVKK’ya aykırılık teşkil etmemektedir. Hesap sahiplerinin KVKK kapsamında verilerin yurtdışına aktarılmasına rıza göstermediği yönünde hiçbir itirazı hüküm ifade etmeyecektir.

Dava, dilekçe, başvuru ya da itiraz gibi yöntemlerle Bildirim Kapsamı dışında kalmak mümkün müdür?

Hesaplara ait bilgilerin hiçbir yöntemle otomatik değişim dışında bırakılması mümkün değildir. Bu konuda yurtdışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hiçbir avukat ya da meslek grubu yetkili kılınmamıştır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp