GAYRİMENKUL SATIN ALIRKEN DİKKAT

GAYRİMENKUL SATIN ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER


    1.     TAPU KAYITLARININ İNCELENMESİ

Satıştan sonraki süreçte alıcının herhangi bir hak kaybı yaşamaması, beklenmedik bir durum ile karşılaşmaması için gayrimenkul almadan önce tapu kayıtlarının mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Uygulamada tapu kayıtları incelemesi yapılmadan alınan taşınmazlar ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Türk Medeni Kanunu m. 1020 göre “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” İlke tapuda yer alan tescil, şerh ve beyan vs. her türlü kayıt için geçerlidir. Tapu kayıtlarına ilişkin kanunumuzda açıkça ifade edildiği gibi söz konusu taşınmazın tapu kaydı her ilgili tarafından incelenebilmektedir. Gayrimenkul satımlarında hak kaybına uğramamak için gayrimenkul alımından önce, tapu kayıtlarının incelenmesini önemle tavsiye ederiz.


    2.     TAPU KAYITLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Öncelikle taşınmazın adına kayıtlı olduğu gerçek malik öğrenilmelidir. Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu çok iyi araştırılmalıdır. Vekâleten satışlarda ise vekâlet verenin ve vekâlet ile yetkili kılınan kişinin geçerli bir vekâletnameye sahip olup olmadığı hususu dikkatlice araştırılmalıdır.

Taşınmazın kaydında satışa engel, taşınmazın değerini etkileyebilecek veya alıcının sorumluluğunu gerektirebilecek ipotek, haciz, tedbir gibi sınırlamalar olup olmadığı öğrenilmelidir. Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı, ipotekli olup olmadığı, satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı, gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri gibi kullanıma ve taşınmazın değerine yönelik şerhler ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

Satın alınacak taşınmazın alıcıya gösterilen taşınmaz olup olmadığı da büyük önem arz etmektedir.  Gerçek malik olmayan kişiler tarafından satılan gayrimenkuller pek çok alıcının mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için gayrimenkul tapu kayıtlarının örneği istenerek ya da ilgili tapu dairesine giderek gerçek malikin açıkça öğrenilmesi tavsiye ederiz.


3.     BELEDİYE KAYITLARININ İNCELENMESİ

Tapu incelemesi yaptıktan sonra belediyeye giderek imar dosyasının da incelenmesi gerekmektedir. Evi kredili alıyorsanız banka tarafından yaptırılan raporu da inceleyebilirsiniz. Çünkü bu raporlarda belediyede imar dosyaları incelenmektedir. Belediyede bu dosyayı incelemenizdeki temel düşünce binanın ve dairenin ne durumda olduğunu görmektir Böylece kaçakları var mı, yapı kullanma belgesine sahip mi, emlak vergisi borcu var mı gibi pek çok önemli unsur öğrenilmiş olur. Yine gelecekte belediyenin bu arsa ile ilgili düşüncesinin ne olduğunu öğrenmekte alıcının ilgili gayrimenkulü alım kararında etkili olmaktadır. Taşınmazın rayiç bedelinin doğru şekilde bilinmesinin tapuda yapılacak alım-satım işlemine de etkisi büyüktür. Tapu Müdürlüğü’ne beyan edilecek olan alım-satım bedeli, bu rayiç alım-satım bedelinden düşük olamaz.

Bu nedenle oturmak, yatırım yapmak veya başkaca sebepler ile taşınmaz satın almak isteyenlerin; tapu kayıtları ile belediye kayıtlarını incelemesi, satış işleminden sonra oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmede en etkili ve kolay yoldur. Kayıtların incelenmemesi halinde mağduriyetler oluşabileceğinden bu araştırmaların ihmal edilmemesini önemle tavsiye ederiz.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp