HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI NEDİR?

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI NEDİR?


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir ceza muhakemesi kurumudur ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığa belli bir denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmemesi halinde cezasının ortadan kaldırılması ve davasının da düşmesine yarayan bir kurumdur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulur. 18 yaşından küçük çocuklar ise 3 yıl süreyle denetime tabiidir.

HAGB KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

-          Hakkında HAGB kararı verilecek sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması

-          Suç nedeniyle mağdurun uğradığı zararın giderilmesi

-          Mahkemece sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varılması

-          Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına onay vermesi

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEMEYECEK SUÇLAR

477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu kapsamındaki disiplin suçlarının ceza miktarı ne olursa olsun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Ancak, disiplin suçu 26.02.2008 tarihinden önce işlenmişse hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

-          Karşılıksız çek keşide etme suçu,

-          İmar kirliliğine neden olma suçu,

-          Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren eylemler,

-          Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, kararın tefhim veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. HAGB kararlarına karşı istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.

Kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek HAGB kararına itiraz edilebilir. Kararı veren mahkeme itirazı önce kendisi değerlendirir ve kararını düzeltebilir. HAGB kararını veren mahkeme, itirazı yerinde görmez ise itiraz dilekçesini itirazı incelemeye yetkili mahkemeye gönderir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLER Mİ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, Adli sicil kaydında (sabıka kaydı) görünmez. Gerek e-devlet üzerinden alınsın, gerek adliyeden alınsın sabıka kaydında HAGB kararı yer almaz. 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR

Sanık denetim süresi içinde kasten bir suç işlemez ve hâkimin belirlediği diğer yükümlülüklere uygun hareket ederse açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılır ve davanın düşmesine karar verilir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp