İHBAR TAZMİNATI VE İHBAR SÜRELERİ

İHBAR TAZMİNATI VE İHBAR SÜRELERİ

 

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesinde düzenlenmiştir. Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf ilgili maddede belirtilen süreler doğrultusunda, işçinin çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı olarak feshi diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer ki bildirim sürelerine uymaksızın sözleşmesinin feshi durumunda ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak belirlenir ve karşı tarafa ödenir.
İHBAR SÜRELERİ NEDİR?

İhbar süresinin ne kadar olacağını belirleyen işçinin kıdem süresidir. Bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesinde belirtilmiştir:

 

-          Hizmet süresi 6 aydan az sürmüş işçi için ihbar süresi 2 hafta 

-          Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için ihbar süresi 4 hafta

-          Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için ihbar süresi 6 hafta

-          Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için ihbar süresi 8 hafta

 

olarak belirlenmiştir. Bu süreler hem işçi hem de işveren tarafından yapılacak fesihler için geçerlidir. Sürelere uymak istemeyen taraf, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak karşı tarafa öder. Bu süreler asgari olup kısaltılamaz ancak sözleşme ile artırılması söz konusu olabilir.


YENİ İŞ ARAMA İZNİ NEDİR?

İşverenin işçisinin iş akdini feshederken, yeniden bir iş bulabilmesi için günde iki saatten az olmamak üzere yeni iş arama izni vermesi gerekir. Hafta sonları ihbar sürelerinden sayılsa bile iş arama izinleri iş saatleri içinde verilmek zorundadır. Aksi takdirde ihbar süresini kullandırdığı kabul edilmez. Ancak iş arama iznini vermeyen işveren bu süreye ilişkin ücretini yüzde yüz zamlı olarak ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesi ister işveren, ister işçi tarafından feshedilsin, işveren bildirim süresine ilişkin bu sürede işçiye yeni iş arama izni vermek durumundadır.


İHBAR SÜRESİNDEN SAYILMAYAN DURUMLARR NELERDİR?

-          İşçinin raporlu olduğu süreler ihbar süresinden sayılmaz. İhbar süresi rapor tarihi kadar uzamış sayılır.

-          Yıllık izin ile ihbar süreleri aynı anda kullanılamaz. Yıllık izin kullanımı tarihinden itibaren ihbar süresi başlar.


İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILMAYAN HALLER  NELERDİR?

-          İş sözleşmesini haklı bir nedenle feshetmiş olan taraf, ihbar tazminatına hak kazanamaz.

-          Muvazzaf askerlik, emeklilik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini fesheden işçi, ihbar tazminatına hak kazanamaz.

-          Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışılması durumunda sürenin sona ermesi halinde, ihbar tazminatına hak kazanılmaz.

-          İşçinin istifa etmesi durumunda işçi, ihbar tazminatına hak kazanamaz.

 

İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÜCRETLER DİKKATE ALINIR?

İhbar tazminatının hesabında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesindeki iş karşılığında verilen ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan ödemeler ihbar tazminatında da dikkate alınır. Ayrıca ihbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. İhbar tazminatından sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaz.


SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp