İKİ YILLIK TAAHHÜTLÜ TARİFE ABONELİĞİNİ SONLANDIRMA VE CAYMA BEDELİ

İKİ YILLIK TAAHHÜTLÜ TARİFE ABONELİĞİNİ SONLANDIRMA VE CAYMA BEDELİ

Taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz halinde bazı ekonomik avantajlar sağlayan tarifelerdir. Taahhütlü tarifeleri taahhüt süresinden önce feshetme durumunda,  taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamını cezai şart veya cayma bedeli olarak firmalar talep edebilmektedirler.

BİR YILIN ALTINDA TAAHHÜT YAPILMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME FESHEDİLİR Mİ?

Eğer bir yılın altında bir taahhüt yapıldıysa, tüketici bir yıl dolmadan taahhüdü sonlandırmak istiyorsa sadece kullandığı indirim tutarını ödeyerek sözleşmeyi sonlandırabilir. Üzerine ek ücret ödemesi gerekmemektedir.

BİR YILIN ÜZERİNDE TAAHHÜT YAPILMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME FESHEDİLİR Mİ?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir: ‘‘Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.‘’

İlgili madde hükmüne göre; bir yılın üzerindeki bütün taahhütlü abonelik ve sözleşmelerde tüketici, bedelsiz ve koşulsuz olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda tüketiciye herhangi bir cezai bedel ödetilemez.

Uygulamada firmalar tarafından tüketici ile yapılmış olan iki yıllık sözleşme taahhütlerinde tüketici, bir yılın dolmasından sonra hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İşbu taahhüt firmaların sunmuş oldukları tekliflerle tüketicinin bağlı olması için yapılmış olsa da hukuken hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

TAAHHÜTLÜ TARİFE ABONELİĞİNİN İPTAL TALEBİ NASIL OLUR?

Talebinizi;

  • Abonesi olduğunuz işletmeciye yazılı olarak bildirmek,
  • Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek,
  • Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,
  • E-devlet abonelik fesih başvurusu yapmak,

Kaydıyla sözleşmenizi istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye en geç yirmi dört saat içinde iletmelidir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan hizmete ilişkin ücretlendirmenin durdurulması gerekmektedir. Ücretlendirmenin durdurulması ile birlikte, işletmeci tarafından sunulan hizmet kısıtlanarak durdurulmaktadır.

İşletmeci, abonenin fesih talebini yaptığı andan itibaren yedi gün içinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini aboneye bildirmek zorundadır.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp