İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SİGORTASI NEDİR?

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SİGORTASI NEDİR?

 

İnsansız hava araçlarının kısa adı olarak “dron” ifadesi kullanılmakta olup bu araçlar, askeri alanda kullanıldığı gibi günümüzde pek çok alanda da kullanılmaya başlamış durumdadır. Örneğin; sigortacılık alanında, güncel su kaynaklarının tespitinde, doğal afetler sonucu meydana gelen hasarların tespitinde, gazetecilik ile TV alanlarında, pazarlamada, moda sektöründe,  kargolamada, haritacılık çalışmalarında, sağlık sektöründe ve eğlence sektöründe bu araçlardan yararlanılmaktadır. Bu sebeple dron sahibi kişilerin birtakım hukuki sorumlulukları da söz konusu olabilmektedir.

Oldukça yaygın biçimde kullanılmaya başlayan bu dronlar, aynı zamanda risk taşımaktadırlar. Bu riskin karşılanması bakımından ise Dron Sigortası poliçesi adı verilen yeni bir poliçe türü ortaya çıkmıştır.

İNSANSIZ HAVA ARACI SAHİPLERİNİN (DRON SAHİPLERİNİN) NE GİBİ SORUMLULUKLARI VARDIR? DRONLARA SİGORTA YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

22 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) m. 10 hükmü ile İHA’ların üçüncü şahıslara vereceği zararlardan işletenlerinin ya da sahiplerinin sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Dronların işletimi ve kullanımı esnasında üçüncü şahısların canına veya malına gelebilecek zararların bu madde hükmü sebebiyle teminat altına alınması gereği hasıl olmuş ve bu gereklilik neticesinde Dron Sigortası doğmuştur.

Bu sigortayı yaptırmak bazı hallerde kişilerin isteğine bırakılmışken bazı hallerde zorunludur. Sigortanın yapılmasının zorunlu olduğu hallere örnek olarak; 25 kg üzeri dronlar ve ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet için kullanılan dronlar sayılabilir. Bu tip dronların mutlaka sigortası yaptırılmalı ve sigorta poliçesi onları kullanan kişilerin yanında bulunmalıdır. Ek olarak işletenler, verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, kanun dışı müsadere, uçak kaçırma, sabotaj, terör ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak biçimde sigorta yaptırmak zorundadır. Ancak, diğer dolaylı zararlar sigorta kapsamı dışındadır. Gerçekleştirilen her bir uçuşta sigortanın sürekliliğini sağlamak da zorunludur. 

Bununla birlikte, hobi amaçlı dron uçuşlarında ve 25 kilogram altındaki dronlar için sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

30136 Sayılı Yönetmelik m. 9. hükmüne göre sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere birtakım yaptırımlar da düzenlenmiş durumdadır. Buna göre yükümlülüğe uygun hareket etmeyen kişilere şu yaptırımlar uygulanabilir:

-          Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmemesi,

-          Dronun havaalanlarına inişine izin verilmemesi,

-          Uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına izin verilmemesi.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp