İŞVERENCE HAKLI FESİHTE KOD 29 YERİNE UYGULAMAYA GETİRİLEN YENİ ÇIKIŞ KODLARI

İŞVERENCE HAKLI FESİHTE KOD 29 YERİNE UYGULAMAYA GETİRİLEN YENİ ÇIKIŞ KODLARI

 

Bilindiği üzere İş Kanunu uyarınca iş akdinin işverence haklı nedenle feshi düzenlenmiştir. SGK bu halleri kod 29 çıkış kodu altında kabul etmekte ve kanunda sayılan bütün haklı fesih nedenleri bu kod kapsamında sayılmaktaydı. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı Genelgesi ile 2013/11 sayılı Genelge’nin işten ayrılış kodları bölümünde değişikliğe gidilmiştir. İlgili genelge 08.04.2021 tarihinde Kurum Web sitesinde yayımlanmıştır. Genelge uyarınca; işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  "29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih"  kodu çıkarılmış; İş Kanunu 25/ II. Maddesinde yer alan “ ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” kapsamında her alt bent için ayrı işten çıkış kodu belirlenmiştir. Bu kapsamda 9 ayrı yeni kod tanımlanmıştır. Kodlara bakacak olursak;


İşten Ayrılış Kodu 42: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-a

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

 

İşten Ayrılış Kodu 43: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-b

İşçinin, işveren yahut bunların aile  üyelerinden  birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

 

İşten Ayrılış Kodu 44: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-c

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

 

İşten Ayrılış Kodu 45: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-d

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

 

İşten Ayrılış Kodu 46: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-e

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

 

İşten Ayrılış Kodu 47: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-f

İşçinin,  işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

 

İşten Ayrılış Kodu 48: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-g

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

İşten Ayrılış Kodu 49: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-h

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

 

İşten Ayrılış Kodu 50: 4857 sayılı İş Kanun Madde 25/f2-ı

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp