KAT MÜLKİYETİ İLE KAT İRTİFAKI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

KAT MÜLKİYETİ İLE KAT İRTİFAKI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?


KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti; inşaatı tamamlanmış bir kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilmesidir. Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.

 

KAT MÜLKİYETİ TAPUSU NASIL ÇIKARILIR?

Kat mülkiyeti tapusu çıkarabilmek için, “iskân belgesi” diğer adıyla yapı kullanım belgesi zorunludur. İskân belgesi; binanın inşaatının kanunlar çerçevesinde ve projeye uygun tamamlanıp imar mevzuatına uygun olarak inşa edildiğini ve güvenli olduğunu onaylayan belgedir. İskân belgesinin verilebilmesi için inşaata ruhsat ile başlamış ve projeye uygunlukla tamamlanmış olması aranır.

Dairelerde kat mülkiyetinin tesisi etmek için müteahhit, eğer müteahhit yoksa malikler tarafından tapu emlak müşavirine bina iskân ruhsatlarını vererek kat mülkiyeti tapusu çıkarılır.


KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı; arsa payına bağlı bir irtifak çeşididir. Yapım aşamasında olan bir binada hak sahibi olduğunuzu gösterir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. Mesela projesi çizilmiş ve yapımına başlanmış bir siteden daire almak istiyorsunuz. Bu durumda size daire tapusu yerine o arsa üzerinde, daireniz doğrultusunda verilen paya kat irtifakı denilir. 

Kat irtifakının kurulabilmesi için gerekli evraklar ise aşağıda sıralanmıştır;

-          Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

-          Fotoğraf (1'er adet)

-          İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)

-          Mimari proje

-          Vaziyet Planı

-          Yönetim Planı


KAT İRTİFATI KAT MÜLKİYETİNE NASIL ÇEVİRİLİR?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat irtifakı kat mülkiyetine resen çevrilir.


KAT İRTİFAKI OLAN EV SATIN ALINIR MI?

Ev satın alınacağı zaman evin, kat irtifakı tapusu mu yoksa kat mülkiyeti tapusu mu var öğrenilmesi gerekir. Elbette ki kat mülkiyetli daire gibi kat irtifaklı dairenin de satın alınması mümkündür. Ancak kat mülkiyetli tapunun satın alınması demek binanın iskân belgesi olduğu anlamına gelir ve bu sayede bağımsız bölüm olan daire satın alan kişiye ait olur. Yani binada yer alan her bir bağımsız bölümün mülkiyeti tek tek kurulmuş olduğundan satın alınan tapu ile kişiye ait olan bölüm/daire belirlenmiş olacaktır.  Ancak satın alınacak evin tapusu üzerinde kat irtifakı ibaresi bulunuyorsa bu durumda evin yer aldığı binanın iskân belgesi bulunmadığı anlamına gelir. Evin iskanının olmaması ise inşaat açısından oturma izni olmadığı ve eksikliklerin bulunabileceğini gösterir. Daha sonrasında iskân belgesi almak için başvuru yapılması halinde ise ödeme yapılması gibi pek çok sorun ile karşılaşılabilir. Bu nedenle ev satın alınırken tercihin kat mülkiyetli tapulu daireden yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü kat mülkiyetli daire satın alınması durumunda, bağımsız bölüm belirlenmiş olacaktır. Ancak kat irtifaklı tapu alınması halinde daire tapusu yerine o arsa üzerinde, daire doğrultusunda pay verilecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp