KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRA SÖZLEŞMESİ


KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.


KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir.  Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların anlaşması yeterlidir. Kiralananın kiracıya sözleşmenin kurulması anında verilmesi için şart değildir. Kira sözleşmesinin geçerliliği de hiçbir şekil şartına bağlı olmayıp ispat için yazılı şekilde yapılması kolaylık sağlar.


KİRACININ HAKLARI NELERDİR?

-          Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı

-          Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı

-          Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı

-          Ayıbın giderilmesini isteme hakkı

-          Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı

-          Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı


KİRAYA VERENİN BORÇLARI NELERDİR?

-          Kiraya verenin teslim borcu; kiraya veren kiralananı, kira sözleşmesinde kararlaştırılan günde kiracıya teslim etme borcu altındadır.

-          Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu; kiraya veren kiralanan yer ile ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanmak zorundadır.

-          Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu vardır.

-          Kiraya veren, kiralananın teslim anındaki ve teslimden sonraki ayıplarına katlanma borcu altındadır.


KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI DAVALAR NEREDE GÖRÜLÜR?

Kira sözleşmesinden kaynaklanması koşuluyla, her türlü tahliye davası, kira bedelinin tespiti ya da diğer tespit davaları, sözleşmenin feshinden kaynaklı davalar, sözleşmeden doğan tazminat veya alacak davaları ile kiracı haklarından doğan davalar bakımından görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Kira sözleşmesinden doğan davalarda yetkili mahkemekiracı haklarına sahip olan kiracının yerleşim yeri mahkemesi ve kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesidir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp