MAL REJİMİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

MAL REJİMİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

Mal rejimi, evlilikten önce veya sonra, eşlere ait malvarlığının yönetimi ile paylaşımı hususunda eşlerin kanunen tabi olduğu sistemdir. 01.01.2002 tarihinden önce, “MAL AYRILIĞI REJİMİ” yasal mal rejimi iken; bu tarihten sonraki yasal mal rejimi “EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ” olmuştur. Dolayısıyla 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş ve mal rejimi sözleşmesi yapmamış eşler mal ayrılığı rejimine tabi iken bu tarihten sonraki dönemde edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Eşler tarafından tercih edilebilecek seçimlik mal rejimleri ise şu şekildedir:

·         MAL AYRILIĞI REJİMİ

·         PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ

·         MAL ORTAKLIĞI REJİMİ

Edinilmiş mallara katılma rejiminin kapsamı, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarıdır. Edinilmiş mal ise, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

EDİNİLMİŞ MALLAR HANGİLERİDİR?

Bir eşin edinilmiş malları;

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

KİŞİSEL MALLAR HANGİLERİDİR?

Kişisel mallar ise şu şekilde sayılabilir:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NE ZAMAN BAŞLAR? 

YASAL MAL REJİMİNİN BAŞLANGICI

·         Yürürlük Kanunu 10. maddesine göre mevcut evliliklerde 1 Ocak 2002 tarihi ile,

·         Evlilik tarihi ile,

·         Eşler arasında var olan seçimlik mal rejimden vazgeçmeleri halinde noterde sözleşmenin yapıldığı tarih ile yasal mal rejimi başlayacaktır.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NE ZAMAN SONA ERER?

·         Eşlerden birinin ölümü ile(Bu ifade tek başına yeterli olmayıp ölüm gibi sonuçlar doğuran bazı durumlarda dâhil edilmektedir.)

·         Başka bir mal rejiminin kabulü ile,

·         Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesi ile,

·         Mahkemece mal ayrılığına karar verilmesi ile yasal mal rejimi sona erecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp