MAVİ KART


MAVİ KART NEDİR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak kaydıyla Türk vatandaşlığından çıkanlar ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.​


MAVİ KART KÜTÜĞÜ NEDİR?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre, vatandaşlıktan çıkanlara ve altsoylarına bu durumlarını belirten kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.​


MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜNDEKİ KİŞİLERE TANINAN HAKLAR NELERDİR?

-          Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

-          Vatandaşlık Kanunu 28’inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

-          Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.


MAVİ KARTIN KİMLİK YERİNE KULLANILMASI

Türk Vatandaşlığı Kanunu hükmü gereğince değerli kağıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.


MAVİ KART NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

​Mavi Kartın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.


MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜNE NÜFUS OLAYLARININ BİLDİRİMİ

Nüfus kayıtları tutulan mavi kartlılar; doğum, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp