MAVİ KARTLILARIN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ

MAVİ KARTLILARIN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ

Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak kaydıyla Türk vatandaşlığından çıkanlar ve bu kişilerin kanunda belirtilen altsoylarına verilen ve belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.​ Mavi kartlılar kütüğünde kaydı tutulan mavi kartlılar artık Türk vatandaşlığından çıkmış oldukları için yabancı statüsünde sayılırlar. Buna karşın mavi kartlılar, Özel olarak Türk vatandaşlarına tanınan bazı haklar dışında diğer tüm haklardan Türk vatandaşı gibi yararlanmaya devam ederler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabildikleri gibi bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları vardır. Mavi kartlılara tanınan bu haklardan mavi kartlı kişinin üçüncü dereceye kadar olan alt soyu da aynı şekilde yararlanabilecektir.

 

MAVİ KARTLILARIN YARARLANAMADIĞI HAKLAR NELERDİR?

·         Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar.

·         Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, vergiden muaf araç veya ev eşyası ithal etme hakları yoktur.

·         Mavi Kartlıların askerlik hizmeti yapma yükümlülükleri de bulunmamaktadır.

 

MAVİ KARTLILARIN YENİDEN TÜRK VATANDAŞI OLMASI MÜMKÜN MÜ?

Sadece Türk vatandaşı olunmasına bağlanan bazı haklar dışında diğer tüm haklardan Türk vatandaşı gibi yararlanmaya devam eden mavi kartlıların, yeniden Türk vatandaşlığını almaları mümkündür. Bu hususta kanunda mavi kartlılara bir takım kolaylıklar öngörülmüştür.

 

MAVİ KARTLILARIN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

·         Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

·         Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek.

·         Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

·         İyi ahlak sahibi olmak.

·         Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek.

·         Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

·         Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

 

MAVİ KARTLI KİŞİNİN ÇOCUKLARININ YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Mavi kartlı kişilerin ergin olmayan çocukları, kanunda belirlenen şartların varlığı halinde, anne babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığından çıkartılırlar. Bu çocuklar ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanarak ve başkaca herhangi bir şarta tabi olmadan yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayanlar ise mavi kartlılara özgü şartları sağlayarak Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

 

YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME BAŞVURUSUNUN REDDİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Türk vatandaşlığını yeniden kazanma başvurusu reddedilen mavi kartlılar, kararı veren bakanlığa karşı idari işlemin iptali davası açabilirler.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp