MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE CAYMA HAKKI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE CAYMA HAKKI 


Mesafeli Satış Sözleşmesi bir Satış Sözleşmesi olup TKHK (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) kapsamında düzenlenmiştir. Mesafeli satış sözleşmesi; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.


SÖZLEŞMENİN TARAFLARI KİMDİR?

Sözleşmenin tarafları satıcı ve sağlayıcı ile tüketicilerdir. Sağlayıcı; kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi; satıcı ise; kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici ise; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Tarafların Sözleşme Hukuku kapsamında birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır.


SAĞLAYICI VE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Öncelikle satıcı veya sağlayıcı, tüketiciye sözleşme hakkında ön bilgilendirme yapmak zorundadır. Tüketici ön bilgilendirmede; mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.

Tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamı taşıdığı ve tüketiciye ödeme yükümlülüğü yüklendiğini belirtmekle yükümlüdür. Ön bilgilendirmenin satıcı veya sağlayıcı tarafından tüketiciye karşı; açık, anlaşılır, sade bir dille şüpheye yer bırakmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Satıcının, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etme yükümlülüğü de bulunmaktadır. Sözleşmede belirlenen sözleşme konusunun satıcı veya sağlayıcı tarafça sözleşmeye uygun olarak ifa edilmesi gerekmektedir.

Satıcı veya sağlayıcının cayma hakkının kullanımına dair de yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığı takdirde bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde varlığı halinde, malın tüketiciye teslimi ile birlikte masrafları da kapsayıcı nitelikte olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin de iade etme yükümlülüğüne haizdir. Bu yükümlülük aslında tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumda ortaya çıkmaktadır. Tüketicinin cayma hakkına dair bildirimine karşılık masraflarla birlikte tahsil edilen ödemelerin iadesidir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.


TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Tüketiciye, sözleşmenin tarafı olmakla birlikte birtakım edimler yüklenmektedir. Tüketici sözleşme konusuna karşılık sözleşmede belirlenen miktarı sözleşmede belirtilen zamanda ödemekle yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundaydı. Ancak eğer tüketici malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunduğu durumda satıcı veya sağlayıcının bu yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Yani tüketici malı kendisinin alacağını bildirerek cayma hakkını kullandığı durumda malı geri alma yükümlüsü tüketicinin kendisi olmakta; satıcı veya sağlayıcının yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp