ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ / İZALE-İ ŞUYU DAVASI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ / İZALE-İ ŞUYU DAVASI


Ortaklığın giderilmesi diğer adıyla İzale-i Şuyu davası, paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyetine konu olan malvarlığında ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek aynen taksim ya da satış yoluyla herkesin payı oranında hakkını almış olduğu bir dava türüdür.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bir veya birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı bu davayı açabilir. Davayı açmak isteyen tek bir paydaş olması hatta bu paydaşın hisse oranın %1 olması dahi bu davayı açmak için yeterlidir. Herhangi bir hissedar sayısı ya da hisse oranı sınırı yoktur.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi davası paydaşlara karşı açılır. Ortaklığın giderilmesi davasının özelliği gereği davayı açan paydaşlar kendileri dışındaki diğer paydaşları davalı olarak göstermek zorundadır. 

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi davası Türkiye’deki yetkili Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDİR?

Ortaklığın Giderilmesi davası açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı bitirebilirler. Fakat taraflar aralarında anlaşamıyorsa mahkemenin satış suretiyle ortaklığın giderilmesi ya da aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi yönünde bir karar vermesi gerekir. Mahkeme talep olması halinde öncelikle aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığını araştırır. Aynen taksim mümkün ise bu yönde karar verir. Mümkün değil ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir.

SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDİR?

Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Uygulamada daha çok ‘’miras kalan taşınmazın icradan satılması’’ olarak bilinen bu yöntemde taşınmaz malın satışı, mahkeme aracılığıyla yapılmaz, mahkeme yalnızca satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir ve dosyayı satış memurluğuna gönderir. Satış işlemlerini ise bu satış memurluğu yapar. Satış memurluğu öncelikle bir değer tespiti yapar. Bu tespit kesinleşirse belirlenen fiyatın yarısı üzerinden açık artırma yapılır ve en yüksek teklifi veren kişiye icradan satış yapılır. Satış sonrası para, hazırlanan sıra cetveline göre paydaşlara dağıtılır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA MİRASÇILARIN ANLAŞMASI

Ortaklığın giderilmesi davalarında karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de dava açılmadan önce anlaşamayan mirasçı veya paydaşların, dava açıldıktan sonra sürecin zorluğunu ve maliyetini görerek anlaşmak istemeleri durumudur. İcradan taşınmaz satışı veya diğer paydaş malların satışı öncesinde her aşamada mirasçılar ya da paydaşlar anlaşma yapabilir ve süreci icradan satış olmadan sona erdirebilir. Bunun için miras paylaşım sözleşmesi yapılabileceği gibi tapuda devir işlemi yapılarak bu durumun mahkemeye bildirilmesi de icradan satışı durduracaktır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ZAMANAŞIMI

Ortaklığın giderilmesi davası zamanaşımına tabi olan davalardan değildir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp