SENET NASIL DOLDURULUR?

SENET NASIL DOLDURULUR?

Ticari hayatta yaygın olarak kullanımı olan senedin geçerli olması için bazı zorunlu bilgilerin olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde senediniz geçersiz olabilir. İhtiyari bazı unsurların bulunmaması halinde ise senediniz geçerli olacaktır.

   1.     Senet metninde ‘’bono’’ ya da ‘’emre yazılı senet’’ ifadesi yer almalıdır. Senet hangi dilde yazılmış ise o dildeki karşılıklarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir.

   2.     Senette belirli bir bedelin kayıtsız ve şartsız olarak ödeneceği açıkça yer almalı, ödenecek tutar ve para cinsi de yazılmalıdır. Para cinsi Türk Lirası olabileceği gibi; dolar, Euro vb. de olabilir. Birden fazla senedin olması halinde her birine ödeme tarihi, vade sayısı ve ödenecek tutarın yazılması gerekir. Ödenecek miktarı yazarken #senetmiktarı# şeklinde yazmalısınız.

    3.     Senette lehtarın  (Kendisine Veya Emrine Ödenecek Kimsenin Adı, Soyadı Ya Da Ticaret Unvanı) gösterilmesi zorunludur.

    4.     Senedin düzenlendiği tarihin de gün, ay, yıl şeklinde mutlaka senette belirtilmesi gerekmektedir. 

    5.     Bonoyu oluşturan kişi düzenleyendir ve düzenleyenin el yazılı imzasının bulunması da zorunlu şekil şartıdır.

    6.       Senede ödeme günü ve vade tarihi yazılmalıdır. Ancak vade tarihi yazılmamışsa görüldüğünde vadeli sayılır ve geçerli olur.

   7.   Senette düzenleme yerinin de gösterilmesi gerekir. Ancak düzenleme yerinin senette gösterilmemesi halinde; düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer, düzenleme yeri sayılacaktır. Düzenleme yerinin yazılmaması halinde de senet geçerli olur.

   8.    Ödeme yeri de senetteki zorunlu şekil şartlarından biri olmakla birlikte; senette ödeme yeri gösterilmemişse senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri sayılacaktır. Böylece ödeme yerinin mutlaka yazılması gerektiği yönünde bir zorunluluktan bahsedilememektedir.

 

Senedin zorunlu unsurlarında eksiklik olması halinde, kambiyo niteliğini kazanamamaktadır. Dolayısıyla kambiyo senetlerine özgü güvencelerden ve kolaylıklardan yararlanamayacaktır. Bu nedenle bir senet alıyorsanız zorunlu unsurların var olup olmadığını incelemeniz büyük önem arz etmektedir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp