SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET


Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hakaret suçunun online olarak işlenmesi mümkün hale gelmiştir. Sosyal medya kullanımında kişinin karşısından canlı bir muhatabın olmaması da sosyal medya aracılığıyla hakaret suçunun artması sonucunu doğurmuştur.

Türk Ceza Kanunu’nda hakaret;Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması’’ olarak tanımlanmıştır.

Kanunlarımızda hakaret suçu düzenlenmiş olup, sosyal medya aracılığıyla hakaret suçu ayrıca düzenlenmemiştir. Kişi bilerek ve isteyerek; bir gönderiye yorum yapmak, kişiye özel olarak mesaj göndermek, kendi profilinde gönderi paylaşmak gibi pek çok şekilde hakaret oluşturan fiili gerçekleştirilebilir. Sosyal medya kanallarında ki bu yöntemler aracılığıyla hakaret suçunun; yazılı, görüntülü veya sesli olarak işlenmesi de mümkün olmaktadır.

Hakaret suçunun yaygın olarak; twitter, facebook, instagram vb. isimli sosyal medya hesapları ile, herkese açık şekildeki yapılan paylaşımlar aracılığıyla işlendiği görülmektedir. İşbu sosyal medya hesapları ile kişiye; “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, vb. gibi sözler söylemek hakaret suçunu oluşturur. Ancak kişiye; “saygısız”, “terbiyesiz” veya ‘’Allah belanı versin’’ gibi kaba ve nezaketsiz sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturmadığı kabul edilmektedir.


Hakaret Suçunun Aleni İşlenmesi

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ve herkes tarafından erişilebilen paylaşımlar/gönderiler hakaret suçunun aleni olarak işlendiği anlamına gelmekte olup cezada arttırıma gidilmesine sebebiyet verir. Örnekleyecek olursak, herkese açık olan twitter adlı sosyal medya hesabından bir kimseyi hedef alarak tweet atmak, tweet içeriğinde kişiye sövmek, bir fiil veya olgu isnat etmek hakaret suçunun aleni halini oluşturur. Çünkü kişinin bu tweeti atması ile artık sayılamayacak kadar çok kişi hakaret teşkil eden fiile erişebilir hale gelmiş olur. Fiilin aleniyet taşıyor olması da failin cezasında arttırıma gidilmesi sonucunu doğurur.

Sosyal medyada gerçekleştirilen hakaret fiilinde failin kendi isim ve soy ismi ile hesap oluşturması halinde bulunması kolay iken, kişilerin anonim hesaplardan hakaret suçunu işlemesi halinde tespit edilmesi ve devamında yargılanabilmesinde zorluklar çıkabilmekte, kişi hakaret fiilini işlediğini inkâr etmektedir. Bu gibi hallerde IP adreslerinden tespit yapılarak fail bulunmaktadır. Failin yurtdışında olması halinde bulunması ve kimliğinin tespit edilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde artık bu da mümkün hale gelmektedir.  


Hakaret Suçunda Şikâyet Süresi Nedir?

Hakaret suçundan yargılama yapılabilmesi için mağdurun 6 ay içinde şikâyet hakkını kullanması gerekmektedir. Aksi halde sürenin geçmesi halinde mağdurun şikâyet hakkı sona erecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp