VERASET İLAMI NEDİR, ÖLENİN MİRASÇILARI NASIL ALIR?

VERASET İLAMI NEDİR NASIL ALINIR ?

Veraset ilamı denilen belge, mirasçılık belgesi olarak da anılmaktadır. Bu belge sayesinde mirasçıların miras üzerindeki pay hakkı görünmektedir. Üstelik miras üzerinde yapılacak tüm tasarruflarda da bu belgeye ihtiyaç duyulacaktır.

Birinin vefat etmesi üzerine, geride kalan miras mirasçılarına geçecektir. Ancak bu işlem bazen bu kadar kolay olmayabilir. Özellikle mirasçı ya da muris açısından araya farklı ülkelerin hukuku giriyorsa, bazı işlemlerin daha farklı yapılması gerekmektedir.


YURTDIŞINDAN ALINAN VERASET İLAMI TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLUR MU?

Milletlerarası Özel Hukuk Kanununa göre, ölüme bağlı tasarruflar, murisin milli hukukuna göre uygulanacaktır. Ancak murisin mirasçılarına bıraktığı malların niteliği, yapılan işlemlerde de farklılıklar oluşturacaktır.

Öncelikle bırakılan eşya bir taşınır ise, kolaylıkla mirasçının bu malı iktisap edeceği söylenmektedir. Ancak söz konusu eşya bir taşınmaz ise daha farklı prosedürler uygulanacaktır. Türkiye’de bulunan taşınmazlarda Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi bulunmaktadır.

Taşınmazlar için yurt dışından alınan belgelerin Türkiye’de sonuç doğurması gibi bir durum beklenemez. Yurt dışından alınan veraset ilamı kural olarak Türkiye’deki taşınmazlar yönünden geçerli olmayacağı için, Türkiye’den veraset ilamı alınması gerekecektir.

Bu durum her ülke hukukunda ve her eşya için geçerli değildir. Ancak hangi durumlarda bu belgenin geçersiz olacağı bilinmeli ve bu duruma göre hareket edilmelidir. Aksi takdirde bazı hak kayıpları yaşanabileceği gibi mal iktisabında bulunamama gibi durumlar da gerçekleşebilir.


VERESET İLAMI ÇIKARMA ŞARTLARI NELERDİR?

Veraset ilamının çıkarılabilmesi için, gerekli şartların bulunması gerekmektedir. Her ülkenin kendine özgü bir hukuk sistemi vardır. Bu sistem içerisinde veraset ilamının nasıl çıkarılacağı konusu da değişiklik gösterebilmektedir.

Genel olarak mirasçıların vesayet belgesi çıkarabilmesi için, murisin oturduğu son yerleşim yeri mahkemesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Buraya yapılacak başvurularda, murisin mirası üzerinde taleplerde bulunulur.


TÜRKİYE’DE VERASET İLAMI NASIL ALINIR?

Veraset ilamının Türkiye’den alınması durumunda başvurulabilecek 2 kurum vardır:

- Noter

- Sulh Hukuk Mahkemesi

Bu iki makama da başvuru mümkündür. Bu makamlara başvurulduğu takdirde gerekli şartlar sağlanıyorsa veraset ilamı çıkarılacaktır.

Ancak, mirasçılar arasında yabancı uyruklu veya mavi kartlı birisinin bulunması halinde, söz konusu işlemin mutlaka Sulh Hukuk Mahkemesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde noterden yapılan işlemler geçersiz olacaktır. Bunun sebebi Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının gerekleridir. Ülkeler arası hukuki uyuşmazlıkların çözümü için bazı resmi aşamalar belirlenmiştir ve veraset ilamının Türkiye’deki yansıması da bu şekildedir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp