WHATSAPP MESAJLARININ HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ

WHATSAPP MESAJLARININ HUKUKİ DELİL NİTELİĞİ


Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim daha çok internet bağlantılı uygulamalar üzerinden sürdürülmektedir. Mobil iletişim araçlarından olan whatsapp, telegram, signal gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen iletişimin içeriğinin hukuki ve cezai davalarda delil olarak kullanılabilmesi söz konusudur. Gerçekleştirilen iletişimlerin delil değerinin her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.


SUNULAN HANGİ WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR?

Hukuk ve ceza davaları açısından bir şeyin mahkemece delil olarak dikkate alınabilmesi için en önemli şart bu delilin hukuka uygun yollarla elde edilmiş olmasıdır. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş deliller ve mahkemeye sunulan deliller ispat aracı olarak kullanılmaz. Ayrıca delili elde eden kişiye de hukuka aykırı yöntemlerle delil elde ettiği için cezai yaptırım uygulanabilir. Whatsapp yazışmalarının delil olarak nitelendirilebilmesi için de aynı kural geçerli olup yazışmaların hukuka uygun yöntemlerle elde edilmesi gerekir.


WHATSAPP YAZIŞMALARINI, KİMLER DELİL OLARAK KULLANABİLİR?

Whatsapp yazışmalarını mahkemeye delil olarak sunmak isteyen kişiler yazışmanın tarafı olmalıdır. Aynı zamanda, whatsapp yazışmaları delilleri sunan kişi tarafından bizzat kayıt altına alınmış olmalıdır. Yani, whatsapp ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan bir yazışmada hesabın sahibi, o yazışmayı delil olarak mahkemeye sunabilir. İkiden fazla kişinin yapmış olduğu grup konuşmalarında ise o grupta bulunan tüm kişiler yazışmayı delil olarak kullanılabilir. Bu durumlarda özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olmaz ve hukuka uygun delil elde edilmiş olur.


WHATSAPP YAZIŞMALARI BOŞANMA DAVALARINDA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Boşanma davalarında whatsapp yazışmaları uygulamada sıkça delil olarak kullanılmaktadır. Eşler kendi aralarındaki whatsapp yazışmalarını mahkemeye sunabilir ve bu deliller mahkemece dikkate alınır. Eşlerden birinin birliktelik yaşadığı üçüncü şahısla yapmış olduğu whatsapp yazışmalarına diğer eşin o telefona gizlice ulaşarak elde etmesi ve bu whatsapp yazışmalarını, delil olarak mahkemeye sunması durumunda ise, bu delil kural olarak hukuka aykırı olarak elde edildiğinden, mahkeme tarafından dikkate alınması söz konusu olmaz. Ancak eşler arasında gerçekleşen bir whatsapp yazışmasında, eşlerden birinin bu aldatma durumunu itiraf ettiği bir whatsapp yazışması diğer eş tarafından davada delil olarak sunulması mümkündür. 


SMS MESAJI VEYA ARAMALAR DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Telefon sms mesajı ve aramalar hukuka uygun delildir. Sms mesajları ve telefon arama kayıtlarının mahkemeden talep edilmesi gerekir. Mahkeme tarafından söz konusu gsm operatörüne resmi bir yazı yazılarak bu kayıtların dava dosyasına konulmak üzere mahkemeye gönderilmesi istenebilir. Kayıtların mahkeme tarafından resmi yazı ile talep edilmesi üzerine, gsm operatörünün göndereceği kayıtlarda yalnızca, arayan ve aranan numara, arama tarihi ve saati, konuşma süresi ile sms gönderen numaranın ve sms tarihinin neler olduğu yer alır. Önemle belirtmek gerekir ki; yapılacak bu talepler ancak görüşmenin saati, kiminle yapıldığı, tarihin ne olduğu gibi hususlar için yapılabilir. Görüşmelerin içeriğinin ilgili operatörden istenebilmesi mümkün değildir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp