YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANIMA VE TENFİZİ NASIL OLUR?

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANIMA VE TENFİZİ NASIL OLUR?

Yabancı bir mahkeme kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurabilmesi için tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Kural olarak tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir. Bu davalar sonucu tanıma veya tenfiz kararı verilmesiyle birlikte yabancı mahkeme kararı, Türk mahkemeleri tarafından verilen kararların kuvvet ve niteliğini kazanır.

Tanıma veya tenfiz davalarından hangisinin açılacağı ise etki doğurması istenen kararın içeriğine göre belirlenir. Yabancı mahkeme kararının içeriğinde icra dairesine başvurulmasını gerektiren, yani o devletin icra organlarının harekete geçmesini gerektiren bir durum varsa, açılacak dava tenfiz davası olacaktır. Ancak kararın böyle bir özelliği yoksa açılması gereken dava tanıma davasıdır.


Tanıma ve tenfiz şartları, ön koşullar ve esasa ilişkin koşullar olmak üzere ikiye ayrılmakta olup ön koşullar;

-          Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ilamın bulunması,

-          Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması,

-          Kararın kesinleşmiş olmasıdır.


Tanıma ve tenfiz talebinin kabul edilebilmesi için gereken esasa ilişkin şartlar ise;

-          Hükmün verildiği yer ile Türkiye arasında mütekabiliyetin bulunması (bu şart tanımada aranmaz),

-      İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmemiş olması,

-          Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması,

-          Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmasıdır.

Türk mahkemeleri, yabancı mahkeme kararlarının tanınması veya tenfizi davasında sadece tanıma veya tenfiz şartlarının bulunup bulunmadığı hususunda incelemede bulunabilir. Türk mahkemelerinde yabancı mahkeme kararında uygulanan usulün ya da kararda yer alan maddi ve hukuki tespitlerin doğruluğu incelenemez.

Türk mahkemelerinde tanıma veya tenfiz davaları açıldığı zaman şartlar oluşmuşsa hâkim tanıma veya tenfiz kararı vermek zorundadır. Hâkimin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi yoktur.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp