YÖK DENKLİK VE TANIMA İŞLEMLERİ

YÖK DENKLİK VE TANIMA İŞLEMLERİ


YÖK denkliği, yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade etmektedir. Denklik belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren belgedir.

Yurtdışında eğitim için gidecek öğrencilerin aklına ilk gelen soru YÖK denkliğiyle alakalı olmaktadır. YÖK denkliği aslında bilinenin aksine ikiye ayrılmaktadır.

 

1-TANINMA: Yükseköğretim Kurumu’nun gideceğiniz kurumu daha önceden üniversite veya yüksek lisans kurumu olarak tanımış olması durumudur. Bu durumdaki kurumlardan mezun olduktan sonra denklik başvurusu yapılabilmektedir.

 

2-DENKLİK: Okuduğunuz kurumdaki programın içeriğine verilen belgedir. Yükseköğretim Kurumu yurt dışında çalıştığımız okulların birçoğuna denklik belgesi vermektedir. Bu belge sizin mezun olduktan sonra yapacağınız başvuru ile alınmaktadır.

 

1)    Kimler Başvurabilir?

 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklu kişiler başvurabilmektedir.

 

2)     Başvuru Yeri ve Ücretleri

    Başvurular YÖK tarafından değerlendirilmekte olup e-devlet ve YÖK’ün web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılabildiği gibi bizzat kuruma başvuru da yapılabilmektedir.

 • “Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi” talepleri için 150TL,
 • Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
 • İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
 • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
 • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,
 • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

 

3)    YÖK Denkliği Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

    Bu başvuru esnasından aşağıdaki evraklar gerekmektedir:

 • Denklik Başvuru Formu
 • Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Tüm Belgelerin Noter Onaylı Fotokopileri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda yer alan banka hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurula müracaat etmesi gerekmektedir. Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.

YÖK Denklik Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5051​

IBAN: TR130001001745053864195051

 

DİKKAT: Yabancı Uyruklu olup YU Kimlik numarası olan adaylar Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler. Ancak YU numarası olmayan Yabancı uyruklu adayların Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya vekili aracılığı ile ücret yatırmaları gerekmektedir.

 

4)     İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir. Bu ilke tıklayarak ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/denklik/denklikk%C4%B1lavuzu.pdf

 

5)     Evrak Teslimi

Tanıma veya Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra elden teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

 

6)     Özel Durumlar

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için Kuruma başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Denklik Biriminden “Denklik Başvurusu” ya da ” İşlemler Devam Ediyor” yazısı alma talebinde bulunabilmektedir.

“Denklik Başvurusu” yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilmektedir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir)

“İşlemler Devam Ediyor” yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Denklik Birimi Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir)

YÖK tarafınca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp