YURT DIŞINDA EVLİLİK İŞLEMLERİ VE EVLİLİK TESCİL BAŞVURUSU

YURT DIŞINDA EVLİLİK İŞLEMLERİ VE EVLİLİK TESCİL BAŞVURUSU


İKİ TARAFINDA TÜRK VATANDAŞI OLMASI HALİNDE YURT DIŞI EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

İki tarafında Türk vatandaşı olması ve yurtdışında yaşaması halinde Türk Konsolosluklarında nikâh kıydırarak evlenebilmeleri mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken iki tarafından Türk vatandaşı olmasıdır. Çünkü Konsoloslukların Türk Vatandaşı olmayan kişileri evlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki konsolosluk tarafından gerçekleştirilecek bu evlilikler sadece konsolosluk binasında yapılır. Eğer yabancı ülkede farklı bir organizasyon ile evlenilecekse o zaman bulunulan ülkenin resmi makamlarına başvurmalıdır.
KONSOLOSLUKTA EVLENMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Konsoloslukta nikâh kıydırabilmek için bazı evraklar ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

-          Evlilik Beyannamesi: Bizzat konsolosluğa verilmelidir.

-          Evlenme Ehliyet Belgesi: Türkiye’de bağlı bulunulan nüfus müdürlüğüne başvurularak alınabilir. Alınan bu belgenin yurt dışında da geçerli olabilmesi için apostil şerhli olması gereklidir. 

-          Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus müdürlüklerinden apostilli olarak alınabilir.

-          Evlenmek İsteyen Kişilerin Güncel İkamet Belgeleri

-          Evlenmek İsteyen Kişilerin Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Fotoğrafları

-          Evlenmek İsteyen Kişilere Ait Sağlık Raporu: Tarafların evlenmelerine akli ve fiziki yönden engel olmadığına ilişkin hastaneden alınan sağlık raporu,

-          Şahitlerin Nüfus Cüzdanları: Evlilik gününde konsoloslukta hazır olacak 2 nikâh şahidine ait nüfus cüzdanları

Tüm bu evrakların tamamlanmasının ardından konsolosluk tarafından verilen randevu tarih ve saatinde konsolosluğa giderek, nikâh kıydırılır ve uluslararası aile cüzdanına sahip olunur.


EVLENMEK İSTEYEN TARAFLARDAN BİRİNİN TÜRK VATANDAŞI DİĞERİNİNSE YABANCI UYRUKLU OLMASI HALİNDE YURT DIŞINDA EVLİLİK NASIL OLUR?

Örnek vermek gerekirse evlenmek isteyen taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin ise alman vatandaşı olduğunu kabul edelim. Bu durumda konsoloslukta evlenebilmek maalesef ki mümkün değildir. Almanya’daki resmi makamlara başvurarak nikâh kıydırılabilir. Ancak Türk vatandaşı olan eşin Türkiye’deki kayıtlarda da evli görünebilmesi için de Evlilik Tescili Başvurusu yapılmalıdır.


EVLİLİK TESCİL BAŞVURUSU NEDİR?

Bir Türk vatandaşının yurt dışında yabancı bir kişi ile yabancı devlet makamları huzurunda evlenmesi ve bu evliliğin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Evlilik Tescili Başvurusunun yapılması gerekir. Başvuru için yurtdışında yapılan evliliğin Türk mevzuatlarına uygun olması ve Türkiye’de ki resmi makamlara 1 aylık süre içerisinde tescili yaptırılmalıdır. Taraflar başvuruyu konsolosluğa bizzat giderek veya posta yolu ile yapabilir.  


EVLİLİK TESCİL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR?

Yurtdışında bir yabancı ile evlenmiş ve evliliğinin Türkiye’de de geçeli olmasını isteyen Türk vatandaşları;

-          Evlilik tescili talebini içeren imzalanmış dilekçe,

-          Evlilik belgesinin aslı veya evlendirme müdürlüğünden onaylı örneği ile fotokopisi ve

-          Yabancı uyruklu olan eşin doğum kâğıdını gösterir belgeler ile başvuruda bulunarak yurt dışında yapmış olduğu evliliğinin Türkiye’de de geçerli olmasını sağlayabilir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp