YURT DIŞINDAN ARABA GETİRMEK

YURT DIŞINDAN ARABA GETİRMEK


Türkiye dışında ikamet eden (yurtdışında yerleşik olan kişiler) ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak getirebilirler.

Yurt dışında yerleşik olmak ne demektir?

Türkiye’ye giriş yapmak istenilen tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunulmasıdır. Sadece yurt dışında bulunmak yeterli değildir. Yurtdışında ikamet etme şartı da aranmaktadır.

Taşıtlar hangi ülkelerden getirilebilir?

Türkiye’ye getirilecek taşıt ikamet edilen ülkede kayıtlı olmalıdır. (Bazı istisnaları mevcuttur. Örneğin: Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

Taşıtlar ne kadar süre Türkiye’de Kalabilir?

Bahsedilen şartlarda getirilen taşıtlar Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.

730 günlük sürenin aşımında verilecek ceza nedir?

Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2021 yılı için sırasıyla 346 TL, 692 TL ve 1.038 TL para cezası uygulanır.
3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.

Taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

- Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi),

- Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,

- Taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi,

- Kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet),

- Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi

- Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge

Taşıtı hak sahibi (malik veya vekâlet yoluyla getiren kişi) dışında Türkiye’de kimler kullanabilir?

Hak sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Bu durumda, taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmemektedir.

Taşıtın sahibi dışında başka birisi tarafından Türkiye’ye vekâleten getirilmesi mümkün müdür?

Yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından olması koşuluyla vekâleten getirilmesi mümkündür.

Verilen 730 günlük sürenin tamamının kullanılmasından sonra tekrar ne zaman taşıt getirilebilir?

Kişinin Türkiye’ye yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir.

Süresi bitmiş taşıtın mülkiyet değişikliğiyle yeniden Türkiye’ye getirilebilmesi mümkün müdür?

Mülkiyet sahibinin yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapıldığı için taşıt el değiştirdiği için, satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir.

Taşıtın sigortası Türkiye’de geçerli değil ise ne olur?

Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletilebilir.

Taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlamanın var mıdır?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilecek taşıtlar için yaş sınırlaması söz konusu değildir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp