YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE NASIL VEKÂLET GÖNDERİLİR?

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE NASIL VEKÂLET GÖNDERİLİR? 

YURT DIŞINDA VEKÂLETNAME NASIL ÇIKARILIR?

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’deki iş ve işlemleri, dava takipleri ile ilgili, avukata vekâlet vererek kendi ad ve hesabına işlemde bulunma yetkisi tanıyabilmektedir. Yurtdışında Türkiye de bulunan avukata vekâlet verme işlemi, konsolosluklar aracılığıyla veya bulunulan ülkenin noterleri kanalı ile yapılabilir.

 

A)      Yabancı Ülkedeki Noter Aracılığı ile Vekâlet Verme

 

Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile vekâlet vermek için, vekâlet verecek kişinin, vekâletname metnini kendisinin hazırlaması gerekir, kural olarak bu metin noterin bulunduğu ülke dilinde hazırlanmalıdır.

 

Yabancı noter kanalı ile vekâlet verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

 

- Tüm sayfalarda yabancı noterin imzası, mührü ve kaşesi yer almak zorundadır.

- Vekâletnamede her sayfa vekâleti veren kişi tarafından imzalı olmalıdır.

- Tapu, boşanma gibi davalar için vekâletnamenin fotoğraflı olması gerekir.

- Vekâletname fotoğraflı olacaksa eğer fotoğraf üzerinde noter mührü, imzası ya da kaşesi yer almalıdır.

- Düzenlenen yetkilerin açık bir dil ile belirtilmesi gerekir.

- Noterde gerçekleşen işlemlerin düzenleme şeklinde olması gerekir. Eğer vekâlet verilecek kişiye gelmeden onaylanırsa bu işlem geçersiz sayılacaktır.

- Metin mümkün olduğu sürece Türkçe metnin anlamına yakın olması gerekir.

- Verilecek olan vekâletnamenin son sayfasına ya da bu sayfanın arkasına pasaport ya da nüfus cüzdanı fotokopisi koyulmalıdır. Aslı gibi olması için bu örnek onaylanmalıdır.

 

Noter tarafından vekâletname hazırlandıktan sonra vekâletnamenin tasdiki yapılır. Tasdik işlemi yapılmadıkça Türkiye’de bu belgenin hangi ülke makamı tarafından verildiği ve resmi olup olmadığı araştırılamaz.


Tasdik işlemi için iki yol vardır. Bunlar;

1)      İmza Tasdiki

2)      Apostil Şerhi

 

Yabancı Noter Vekâletnamesinin Ana Dile Çevrilmesi

Yabancı noter huzurunda vekâletname düzenlenmesi yapılmış olan ve bunun ardından apostil ya da imza tasdikli olan vekâletnamenin hazır hale gelmesinin ardından ana dile çevirisinin yapılması gerekir. Bu çeviri işlemlerinin de noter ya da konsolosluk huzuru içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Noterler çevirinin vekâletname belgesinin arkasına yapılıp onaylanmasını sağlanmış olsa bile Türkiye içerisinde bazı kurumlar bu tür çevirileri kabul etmediğini belirtmek isteriz.

 

Apostil Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede bulunmanız durumunda işlemlerin konsolosluk içerisinde yapılması gerekir. Bu sayede yeminli tercümanı da burada çağırılabilir ve işlemler burada garanti altında onaylatılabilir. Apostil ile onaylanan vekâletnameler hem ilgili ülkenin konsolosluğu içerisinde hem de Türkiye içerisinde herhangi bir noterde çevirisi gerçekleştirilebilir.

 

B)      Yurtdışında Türk Konsolosluğu Aracılığı ile Vekâlet Verme

Vekâlet vermenin ikinci ve daha kolay yolu ise ikamet edilen ülke içerisinde eğer Türk konsolosluğu varsa, konsolosluk aracılığı ile vekâlet vermektir. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır;

-Türk konsolosluğu aranarak randevu alınmalıdır.

-Vekâletin verilecek olduğu kişi Türkçe bilmiyorsa Türkçe yeminli olarak görev alan bir tercüman ile randevu alınmalı ve bu saat içerisinde konsolosluk içerisinde hazır olunmalıdır.

Vekâletname belgeleri Türkçe olarak onaylanacak ve yapılacak düzenlemenin ardından direk teslim edilecektir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp